ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / Physical Geography - Geomorphology
Κωδικός303ΕΑ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000133

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600102266

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ (37)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να γνωρίζει τις διαδικασίες με τις οποίες η βαρύτητα, το νερό και ο πάγος διαμορφώνουν το ανάγλυφο της γης. - περιγραφεί διαφορετικών τύπων μορφών της γης και αναγνώριση τους από χάρτες, αεροφωτογραφίες και στο πεδίο - υπολογισμός των χαρακτηριστικών του αναγλύφου όπως, υψομετρία, κλίσεις και σχεδιασμός τοπογραφικών τομών - υπολογισμός και μέτρηση των χαρακτηριστικών των χειμάρρων - εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στην γεωμορφολογία και δημοσίευση των αποτελεσμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δημιουργία, δομή, σύσταση και εξέλιξη της γης. Μορφογενετικές και ηπειρογενετικές γεωκινήσεις (ορογένεση). Ενδογενείς γεωμορφολογικές διεργασίες και ρήγματα, πτυχώσεις. Εξωγενείς γεωμορφολογικές διεργασίες. Γεωμορφολογική δράση του νερού και των ρευμάτων, ιζηματογένεση, κοιλάδες, βαθμίδες, στάδια εξέλιξης και καρστική γεωμορφολογία. Γεωμορφολογική δράση του ανέμου, παγετώνες, παράκτια γεωμορφολογία. Ταξινόμηση των κυριότερων μορφών του γήινου ανάγλυφου. Ωκεωνογραφία, λίμνες, απεικόνιση της γήινης επιφάνειας.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωμορφολογική εξέλιξη της γης, ταξινόμηση μορφών αναγλύφου,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
- Bιντεοπροβολέας κατά την διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εξετάσεις10
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμούς της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει - Βαθμός εξέτασης θεωρίας 50% - Βαθμός εξέτασης εργαστηριακών ασκήσεων 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αστεριάδη Γ., 1984: Στοιχεία φυσικής γεωγραφίας. Θεσσαλονίκη Embleton C., King C. 1969: Glacial and Periglacial Geomorphologie. Nottingham Κωτούλας Δ., 1964: Γεωμορφολογία. Θεσ/νίκη Σωτηρίαδης Λ., 1978: Φυσική Γεωγραφία. Θεσ/νίκη Σωτηριάδης Λ, Ψιλοβίκος Α. 1975: Ασκήσεις Γεωμορφολογίας. Θεσ/νίκη Χριστοδούλου Γ., 1974: Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας. Πάτρα
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020