Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου μ. Χ. ΑΙΩΝΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου μ. Χ. ΑΙΩΝΑ / THE DIALOGUE BETWEEN GREEK PHILOSOPHY AND CHRISTANITY IN THE APOLOGISTS' OF THE 2nd c. A.D.
ΚωδικόςΧ259
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Μποζίνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60004771

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου μ. Χ. ΑΙΩΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600102348
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
  • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ως μαθησιακοί στόχοι τίθενται ειδικότερα (α) η παρακίνηση των φοιτητών σε μία συστηματική ενασχόληση με τις απαρχές του Χριστιανισμού και (β) η διεύρυνση του επιστημονικού τους ορίζοντα με την παράλληλη εξέταση πηγών της θύραθεν και εκκλησιαστικής γραμματείας
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι φιλοσοφικές απηχήσεις στο κείμενο της Καινής Διαθήκης και, αναλυτικότερα, στις απολογίες του 2ου αιώνα μ.Χ. που προέρχονται από το χέρι λόγιων εκκλησιαστικών ανδρών – του Ιουστίνου, του Αθηναγόρα, του Τατιανού, του Θεόφιλου Αντιοχείας και του Κλήμη Αλεξανδρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πνευματικές ζυμώσεις που σημειώνονται στον ελληνορωμαϊκό κόσμο τους πρώτους αιώνες μ.Χ. και στον διάλογο που εγκαινιάζεται ανάμεσα σε εθνικούς και χριστιανούς την εποχή των Αντωνίνων. 1) Η δίκη του Ιησού και η δίκη του Σωκράτη: μία αντιπαραβολή του χαρακτήρα τους και των απώτερων συνεπειών τους 2) Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας (Πρξ 21, 39): το ελληνιστικό υπόβαθρο της προσωπικότητας του αποστόλου Παύλου 3) Η ομιλία του Παύλου στον Άρειο Πάγο των Αθηνών μπροστά σε ένα κοινό επικούρειων και στωικών φιλοσόφων (Πρξ 17, 22-33) 4) Απηχήσεις φιλοσοφικών ιδεών στην παύλεια επιστολογραφία της Καινής Διαθήκης (φύσει νόμος, αὐτάρκεια, συνείδησις κ.ά.) 5) Ο χριστιανισμός με τα μάτια ενός ειδωλολάτρη: Τάκιτος, Σουετώνιος, Πλίνιος, Γαληνός, Λουκιανός, Κέλσος 6) Αντιπαγανιστική κριτική στους χριστιανούς απολογητές του 2ου μ.Χ. αιώνα 7) Η αμφισβήτηση των θεϊκών και θεογονικών μύθων στην αρχαιότητα (ή οι φιλόσοφοι ενάντια στην εθνική θρησκεία) 8) Προς μία τυπολογία του φιλοσόφου στην αρχαιότητα 9) Η διδασκαλία σχετικά με τον σπερματικὸν λόγον του φιλόσοφου και μάρτυρα Ιουστίνου 10) Οι άλλοι απολογητές της Εκκλησίας (Αριστείδης, Κοδράτος, Τατιανός, Αθηναγόρας, Θεόφιλος Αντιοχείας, επιστολή Πρὸς Διόγνητον ) 11) Τίτος Φλάβιος Κλήμης ο Αλεξανδρέας 12) Οι Στρωματεῖς του Κλήμεντα και οι απαρχές μιας «χριστιανικής φιλοσοφίας» 13) Συμπεράσματα και επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Αξιοποίηση σχετικού με το μάθημα εκπαιδευτικού υλικού από το διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκτιμάται θετικά η συνεπής παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις του μαθήματος και η ενεργής συμμετοχή τους με την προφορική παρουσίαση εργασίας ή, ακόμα, την υποβολή ερωτήσεων και τη διατύπωση απόψεων και προβληματισμών σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Ν. Τζιράκης, Απολογητές (Συμβολή στη σχέση των Απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία), Αθήνα 2003 -W. Windelband - H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, τόμ. A΄ (Η Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων, η Φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων), μτφ. από τα γερμανικά Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα 20014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Απολογηταί, εισ.-μτφ.-σχόλ. Π.Κ. Χρήστου, τόμ. 1-2, στη σειρά: Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1985-'86 2. Κλήμεντος Αλεξανδρέως άπαντα τα έργα, εισ.-μτφ.-σχόλ. Π.Κ. Χρήστου, τόμ. 1-2, στη σειρά: Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1992 3. Σ. Αγουρίδης, Ο Χριστιανισμός έναντι Ιουδαισμού και Ελληνισμού κατά το Β' αι. μ.Χ. (Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές), Αθήνα 1997
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2013