Εργαστήριο Χημείας ΙΙΙ - Οργανική Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας ΙΙΙ - Οργανική Χημεία / Chemistry Laboratory III (Organic Chemistry)
ΚωδικόςΕΧ3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000835

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας ΙΙΙ - Οργανική Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600102405
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με: -βασικές πειραματικές διαδικασίες της Οργανικής χημείας -τον σχεδιασμό και τη σύνθεση οργανικών ενώσεων σε πολλά στάδια, με τον καθαρισμό των οργανικών ενώσεων, με τις μεθόδους ταυτοποίησης τους, -τη σύνθεση τεχνολογικών προϊόντων -τις διαδικασίες απομόνωσης και ταυτοποίησης συστατικών φυσικών προϊόντων -θα εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τους κανόνες ασφαλείας των εργαστηρίων, τους κανόνες αντιμετώπισης ατυχημάτων, τον τρόπο διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων, τη συλλογική εργασία Επιπλέον : -θα μπορούν να γράφουν άρτιες αναφορές (θεωρίας-μεθοδολογίας-αποτελεσμάτων) των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παραλαβή θέσεων, Κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίου, ασφάλεια και αντιμετώπιση ατυχημάτων στο εργαστήριο, χαρακτηριστικές συνθέσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση Σύνθεση ακετανιλιδίου Σύνθεση ο- και π- νιτρο ακετανιλιδίου Διαχωρισμός του ο- και π- νιτρο ακετανιλιδίου - ΠΑραλαβή του π- νιτρο ακετανιλιδίου Σύνθεση π-νιτροανιλίνης Σύνθεση διαζωνιακού άλατος π-νιτροανιλίνης - σύνθεση του χρώματος π-Red Παρασκευή σαπουνιού από έλαια Σύνθεση π-ιωδο-νιτροβενζολίου Απομόνωση κηρών, χρωστικών, από τις ρίζες του φαρμακευτικού φυτού Alkanna tinctoria Βαφή μάλλινων και βαμβακερών υφασμάτων με το χρώμα π-Red Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας των κλασμάτων που απομονώθηκαν από τις ρίζες του φαρμακευτικού φυτού Alkanna tinctoria Σύνθεση του Nylon 6,10
Λέξεις Κλειδιά
πειραματική οργανική χημεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάζονται on-line μέθοδοι αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας, μέσω των ηλεκτρονικών πηγών και βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του Eργαστηρίου προκύπτει από: 1. την επίδοση στο εργαστήριο σε καθημερινή βάση (παρουσία, προθυμία, συνεργασιμότητα, γραπτή αναφορά-έκθεση αποτελεσμάτων, καθημερινή εξέταση προφορική και/ή γραπτή, επιτυχία εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων, απόδοση αντιδράσεων) (60% της τελικής βαθμολογίας) 2. την τελική γραπτή εξέταση του εξαμήνου (40% της τελικής βαθμολογίας) Διδακτικές μέθοδοι: Αρχικά γίνεται παρουσίαση της άσκησης και του αντίστοιχου θεωρητικού μέρους αυτής από τον επιβλέποντα, δίνονται οδηγίες για την εκτέλεση της άσκησης, κατόπιν πραγματοποιείται η άσκηση από τους φοιτητές ανά ομάδες (των 2 ή των 3 αναλόγως την άσκηση) υπό την αυστηρή και συνεχή επίβλεψη των επιβλεπόντων καθηγητών. Στο μεταξύ, οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά, αλλά και σε γραπτά τεστ πάνω στην ύλη των προηγούμενων εργαστηρίων, για τα οποία και παραδίδουν την ίδια μέρα την εργαστηριακή αναφορά. Στο επόμενο εργαστήριο υπολογίζουν τις αποδόσεις των εργαστηριακών ασκήσεων που εκτέλεσαν. Στο κάθε εργαστήριο παραλαμβάνουν διορθωμένες τις εργαστηριακές αναφορές με σχόλια και παρατηρήσεις. Παρουσιάζονται επίσης on-line μέθοδοι αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας, μέσω των ηλεκτρονικών πηγών και βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Κόταλη, Α.Ν. Ασημοπούλου, E. Kόταλη: Ηλεκτρονικές Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη,2014, μέσω e-learning
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Β. Π. Παπαγεωργίου, Α. Κόταλη, Σ. Ζλατάνος, Α.Ν. Ασημοπούλου: «Πειραματική Οργανική Χημεία», εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2018