Οργανική Χημεία Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟργανική Χημεία Ι / Organic Chemistry I
ΚωδικόςΟΧ3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000833

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟργανική Χημεία Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600102427
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: -αποκτήσουν γνώσεις Οργανικής Χημείας, θεμελιώδεις και απαραίτητες στη συνέχεια των σπουδών τους -εμβαθύνουν στα φυσικοχημικά φαινόμενα, τη στερεοχημεία και τα ηλεκτρονικά φαινόμενα που σχετίζονται με τις οργανικές ενώσεις -γνωρίσουν τα σχετικά με τη σύνθεση και τη δραστικότητα βασικών κατηγοριών οργανικών ενώσεων -κατανοήσουν τις μηχανιστικές πορείες που διέπουν τις οργανικές αντιδράσεις -κατανοήσουν το ρόλο των οργανικών ενώσεων στις βιολογικές, βιοχημικές και τεχνολογικές διεργασίες -έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες φασματοσκοπικές μεθόδους διευκρίνισης της δομής οργανικών ενώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
οργανική χημεία, 1H και13C NMR, IR, UV, Ms φασματοσκοπία , μηχανισμοί αντιδράσεων, ηλεκτρονικά φαινόμενα, στερεοχημεία, άκυκλες ενώσεις, αλκάνια, αλκένια, αλκαδιένια, αλκίνια, αλκυλαλογονίδια, αλκοόλες, αιθέρες, σύνθεση, δραστικότητα, εφαρμογές
Λέξεις Κλειδιά
οργανική χημεία, φασματοσκοπία, μηχανισμοί αντιδράσεων, ηλεκτρονικά φαινόμενα, στερεοχημεία, άκυκλες ενώσεις, αλκάνια, αλκένια, αλκαδιένια, αλκίνια, αλκυλαλογονίδια, αλκοόλες, αιθέρες, σύνθεση, δραστικότητα, εφαρμογές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση (0-10)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
JOHN McMURRY : Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. ΚΟΤΑΛΗ : Φασματοσκοπία, Σημειώσεις μέσω ε-λεαρνινγ
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2018