Ερμηνεία Καθολικών Επιστολών: Η Επιστολή Ιακώβου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρμηνεία Καθολικών Επιστολών: Η Επιστολή Ιακώβου / Interpretation of the Catholic Letters: The Letter of James
ΚωδικόςΧ301
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600012847

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρμηνεία Καθολικών Επιστολών: Η Επιστολή Ιακώβου
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600102475
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: - ερμηνεύουν περικοπές της Καινής Διαθήκης και κυρίως της Επιστολής Ιακώβου εφαρμόζοντας της ιστορικοκριτική μέθοδο - συνδέουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης με το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν - συγκρίνουν τα κείμενα των Καθολικών Επιστολών με άλλα κείμενα του Αρχέγονου Χριστιανισμού και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα - διακρίνουν τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τις ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες - αντιπαραβάλλουν τις βασικές θέσεις της Επιστολής του Ιακώβου με τις σύγχρονες προκλήσεις της Εκκλησίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στη διάρκεια του επιλεγομένου μαθήματος θα μελετηθεί η Επιστολή του Ιακώβου εφαρμόζοντας κυρίως την ιστορικοκριτική μέθοδο, αλλά αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ιστορία της ερμηνείας/πρόσληψής της (κυρίως στους Πατέρες). Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της επιστολής προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την κοινότητα/κοινότητες που απευθύνεται η επιστολή όσο και για τις ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες γενικότερα. Sylabus: 1) Εισαγωγικά Α΄: η επιστολή Ιακώβου και η πρόσληψή της, 2) Εισαγωγικά Β΄: Ιουδαιοχριστιανισμός κι η επιστολή Ιακώβου, 3) 1,1-27:εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί, 4) 2,1-26: πίστη και έργα, 5) 3,1-12: η δύναμη κι ο κίνδυνος των λόγων, 6) 3,13-4,12:εργα της σοφίας κι ο κόσμος, 7) 4,13-5,6: η κρίση του Θεού επί των πλουσίων Α΄, 8)4,13-5,6: η κρίση του Θεού επί των πλουσίων Β΄, 9) 5,7-11: υπομονή των πιστών και το έλεος του Θεού, 10) 5,12-20: έργα και λόγοι των μελών της κοινότητας, 11) το Sitz im Leben της κοινότητας του Ιακώβου, 12) επιστολή Ιακώβου κι η σχέση της με τη σοφιολογική γραμματεία και την ιουδαϊκή παράδοση,13) παρουσίαση εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, ερμηνεία, καθολικές επιστολές, Ιακώβου, Ιουδαιοχριστιανισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Διδασκαλία μέσα στην τάξη με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (κυρίως παρουσιάσεις με powerpoint) - Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας moodle - Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Σύνολο652,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή και παρουσίαση της γραπτής εργασίας (30% του τελικού βαθμού). Εργασία με κείμενα μέσα στην τάξη (10% του τελικού βαθμού). Προφορική εξέταση (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σάββας Αγουρίδης, Υπόμνημα στην Επιστολή του Αγίου Ιακώβου, εκδ. ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2012 ISBN: 978-960-8053-36-6 (Κωδ. Ευδόξου: 22771068)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Σ. Σάκκος, Ερμηνεία εις την επιστολή Ιακώβου, Θεσσαλονίκη 1975 - L.L. Cheung, The Genre, Composition and Hermeneutics of James, Paternoster Biblical and Theological Monographs, Carlisle 2003 - D.H. Edgar, Has God not Chosen the Poor? The Social Setting of the Epistle of James, LNTS 206, Sheffield 2001 - D.B. Gowler, James Through the Centuries, Wiley Blackwell Bible Commentaries, Wiley Blackwell, Chistester 2014 - D. McCartney, James, Baker Exegetical Commentary of the NT, Baker Academic, Grand Rapids 2009 - P.J. Hartin, James, Sacra Pagina, Liturgical Press, Collegeville 2003 - S. McKnight, The Letter of James, NICNT, Eerdmans, Grand Rapids 2011 - A. Chester / R. Martin, The Theology of the Letters of James, Peter, and Jude, Cambridge University Press, Cambridge 1994
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2016