ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ / SEED PRODUCTION
Κωδικός642Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001532

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600102880
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 116Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 119Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 610Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 613Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 637Υ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα : 1. Κατανόηση των μηχανισμών αναπαραγωγής των φυτών (μορφολογία του άνθους,επικονίαση,γονιμοποίηση,το φαινόμενο της αρρενοστειρότητας, του ασυμβίβαστου και της απόμιξης) 2.θα κατανοήσουν τα συστήματα της αναπαραγωγής των φυτών (αγενής και εγγενής πολλαπλασιασμός σε σχέση με το διακινούμενο πολ/κο υλικό) 3. θα μάθουν για την διαδικασία παραγωγής του πιστοποιημένου σπόρου καθαρών σειρών 4. σποροπαραγωγή ποικιλιών και υβριδίων (απλώ,διπλώ,τριπλώ) 7.θα εκπαιδευτουν στην τεχνική των διασταυρώσεων σε φυτά ποικίλων βοτανικών οικογενειών 8. θα εξοικειωθούν στη μέθοδο έλεγχου φυτρωτικής και βλαστικής ικανότητας και των σπόρων 9.Θα ενημερωθούν για την παραγωγή πιστοποιημένου και ταυτοποιημένου γενετικού υλικού καθώς για τη διατήρηση και για την διακίνησή του 10.θα ενημερωθούν για τον τρόπο αποθήκευσης των σπόρων και των βολβών 11. θα ενημερωθούν για τη λειτουργία και διαχείριση πολ/κου υλικού στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ Μορφολογία του άνθους. Δημιουργία γαμετών: γυρεόκοκκοι. Το φαινόμενο της αρρενοστειρότητας: κυτοπλασματική και γενοτυπική αρρενοστειρότητα. Καθορισμός ομάδων φοιτητών για εκπόνηση βιβλιογραφικών θεμάτων ανάπτυξης. 2η ενότητα Δημιουργία γαμετών: ωοθήκες και ανάπτυξη εμβρυοσάκκου. Επικονίαση, Γονιμοποίηση. Το φαινόμενο του ασυμβίβαστου: σποροφυτικό και γαμετοφυτικό ασυμβίβαστο. Εργαστήριο: Φυτρωτική ικανότητα και βλάστηση των σπόρων. 3η ενότητα Ανάπτυξη καρπών και σπόρων. Το φαινόμενο της απόμιξης. Τα συστήματα αναπαραγωγής των φυτών. Εγγενής τρόπος αναπαραγωγής και οι επιπτώσεις του στην σποροπαραγωγή. Εργαστήριο: Έλεγχος της βλαστικότητας των σπόρων. 4η ενότητα Το σύστημα της Αυτογονιμοποίησης. Το σύστημα της Σταυρογονιμοποίησης. Ο αγενής τρόπος αναπαραγωγής και οι επιπτώσεις του στην σποροπαραγωγή. Εργαστήριο: Έλεγχος βιωσιμότητας των εμβρύων 5η ενότητα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ Παραγωγή σπόρου στα αυτογονιμοποιούμενα φυτά. Στάδια σποροπαραγωγής καθαρών σειρών. Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου στο μαλακό και σκληρό σιτάρι. Εργαστήριο: Τεχνική των διασταυρώσεων στο σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. 6η ενότητα Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου στο καπνό. Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου στο βαμβάκι. Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου στη τομάτα. Σποροπαραγωγή υβριδίων στα αυτογονιμοποιούμενα φυτά. Εργαστήριο: Τεχνική των διασταυρώσεων στη τομάτα και πιπεριά. 7η ενότητα Παραγωγή σπόρου στα σταυρογονιμοποιούμενα φυτά. Σταδια σποροπαραγωγής υβριδίων. Παραγωγή υβριδίων: Σποροπαραγωγή υβριδίων αραβόσιτου. Σποροπαραγωγή υβριδίων ηλίανθου. Εργαστήριο: Αξιολόγηση φυταρίων σε συνθήκες καταπόνησης 8η ενότητα Σποροπαραγωγή σακχαρότευτλων. Σποροπαραγωγή μηδικής. Σποροπαραγωγή κρεμμυδιού. Σποροπαραγωγή λάχανου. Σποροπαραγωγή Γενετικά Τροποποιημένου Σπόρου. Εργαστήριο: Τεχνική των διασταυρώσεων στα ψυχανθή και στο λάχανο. 9η ενότητα Παραγωγή σπόρου στα αγενώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού στα οπωροφόρα. Σποροπαραγωγή πατάτας. Σποροπαραγωγή φράουλας. Παραγωγή σπορόφυτων. Εργαστήριο: Σπορόφυτο και Εμβολιασμένο σπορόφυτο. 10η ενότητα ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Έλεγχος ταυτότητας με μοριακούς δείκτες. Έλεγχος καθαρότητας. Έλεγχος βλαστικότητας. Εργαστήριο:Ιδιομορφίες στη Τεχνική των διασταυρώσεων σε αγενώς πολ/μενα είδη (π.χ. στην τριανταφυλλιά). 11η ενότητα Ενδεδυμένος σπόρος. Αποθήκευση των σπόρων και των βολβών. Εργαστήριο: Ιστοκαλλιέργεια - in vitro καλλιέργεια φυτών. 12η ενότητα Διατήρηση ποικιλιών. Νομοθεσία και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού. Εργαστήριο: Μικροπολλαπλασιασμός καλλιεργούμενων φυτών. 13η ενότητα Σύντομη ανακεφαλαίωση του μαθήματος και στη συνέχεια παρουσίαση εργασιών που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές σε ομάδες. Τα θέματα ανάπτυξης δόθηκαν στο πρώτο μάθημα.
Λέξεις Κλειδιά
Σπόρος, Αυτογονιμοποίηση, Σταυρογονιμοποίηση, Αγενής και Εγγενής Αναπαραγωγή, Πολλαπλασιαστικό υλικό, Ποικιλίες, Υβριδία, Έλεγχος και Ταυτοποιήση της βλαστικότητας και βιωσιμότητας του σπόρου, Πιστοποίηση, Διατήρηση, Διακίνηση σπόρου, Βιοποικιλότητα-Γονιδιακή ροή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση των Η/Υ, powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις90
Εργαστηριακή Άσκηση9
Άσκηση Πεδίου4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Εξετάσεις20
Σύνολο141
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% ατομική η ομαδική μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (παρουσίαση εργασίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Τσαυτάρης και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου (2011).Παραγωγή και διακίνηση σπόρων. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ε. Γουλή-Βαβδινούδη και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου (2010) Εγχειρίδιο τεχνικής των διασταυρώσεων στα καλλιεργούμενα φυτά. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015