ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLOGY
ΚωδικόςΝ011Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001755

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600103007

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (36)
ΗμερολόγιοMontag 08:00 to 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφενός ως επιστήμονες και αφετέρου ως πολίτες και μέλη της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας η οποία σήμερα είναι αντιμέτωπη με παγκόσμιες προκλήσεις: αύξηση παγκόσμιου πληθυσμού, γήρανση αγροτικού πληθυσμού, πιέσεις γύρω από τα τρόφιμα, περιβαλλοντικά προβλήματα, ανισότητες, ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, μετάβαση σε μια κοινωνία της πληροφορίας κ.α . Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δρατηριοποιηθούν, ούτως ώστε να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θεώρηση της πραγματικότητας και κατ’ επέκταση να θεραπεύσουν καλύτερα το αντικείμενό τους ως γεωπόνοι. Στο μάθημα θα εξετάσουμε βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις με μια κριτική ματιά, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτές να φανούν χρήσιμες σε έναν, μια γεωπόνο, όποια κατεύθυνση κι αν αποφασίσει να ακολουθήσει. Θα εστιάσουμε στη λογική της επιστήμης και στα βήματα της επιστημονικής μεθόδου αλλά και στη δεοντολογία της έρευνας. Στις κοινωνικές ανισότητες, στα πρότυπα και τα σύμβολα γοήτρου με ειδική αναφορά στην ύπαιθρο. Στα γηρατειά και στην απώλεια ρόλων. Στα δίκτυα και τις κοινωνικές ομάδες, στην ηγεσία και με ποιόν τρόπο τα παραπάνω αξιοποιούνται στην αγροτική οικονομία. Στον τρόπο που οι τέχνες αντιμετωπίζουν το αγροτικό. Ειδική αναφορά θα γίνει στην κοινωνική οικονομία, στον πληθυσμό, στα τρόφιμα, το περιβάλλον και στις σχέσεις πόλης-υπαίθρου. Στις κοινωνικές συγκρούσεις και τα κινήματα στην ύπαιθρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης και των βασικών Κοινωνικών Θεωρητικών Προσεγγίσεων. Κοινωνική δομή. Κοινωνική οργάνωση και θεσμοί. Κοινωνικοποίηση. Κοινωνική αλλαγή. Κοινωνικά κινήματα. Δομή της κοινωνίας της υπαίθρου. Πληθυσμός και τρόφιμα. Κοινωνικές επιστήμες και φυσικοί πόροι. Κοινωνική κατασκευή της υπαίθρου. Κοινωνικός αποκλεισμός. Κοινωνικά Δίκτυα και Ομάδες. Κοινωνικό Κεφάλαιο. Κοινωνική Οικονομία. Κοινωνική έρευνα και δεοντολογία.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνιολογία, πρότυπα, ρόλοι, δίκτυα, ταυτότητα, ηγετικότητα, πειράματα, κοινωνική κατασκευή, ανιστότητες, μειονότητες, φύλο, πληθυσμός, τρόφιμα, περιβάλλον, κινήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση Power Point, web site εργαστηρίου http://rural-lab.agro.auth.gr/015e.htm για ανακοινώσεις, οδηγίες κλπ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις953,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1103,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Hughes M., Kroehler C.J ΚΡΙΤΙΚΗ, 2007 ΑΘΗΝΑ [Κωδ.11642]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Υπαιθρος Χώρα. Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του 20ου Αιώνα. Επιμ. Κασίμης, Χ. - Λουλούδης Λ., Πλέθρον, Αθήνα, 1999 2. Περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ): Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 3. Rural Sociology http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1549-0831 4. Sociologia Ruralis http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9523 5. Journal of Rural Studies http://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies/ [for ERASMUS students] Sociology : The Core by Carolyn J. Kroehler and Michael Hughes (2012)ISBN:9780078026768
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2016