ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ / SOIL FERTILITY
ΚωδικόςΝ047Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001787

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά312
Class ID
600103039

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑγρόκτημα - Ζωοτεχνία
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Β (259)
ΗμερολόγιοMontag 13:00 to 18:00
ΚτίριοΑγρόκτημα - Ζωοτεχνία
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Β (259)
ΗμερολόγιοDienstag 09:00 to 12:00
ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (34)
ΗμερολόγιοMittwoch 16:00 to 19:00
ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (34)
ΗμερολόγιοThursdsay 17:00 to 19:00
ΚτίριοΑγρόκτημα - Ζωοτεχνία
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Β (259)
ΗμερολόγιοFreitag 10:00 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
H κατοχή βασικών γνώσεων εδαφολογίας και ανόργανης χημείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Γνωρίζουν την επίδραση των ιδιοτήτων του εδάφους στις μορφές των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. 2. Αναγνωρίζουν και κατανοούν τις διαφορετικές μορφές των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά στο έδαφος και ποιές από αυτές είναι διαθέσιμες για τα φυτά. 3. Μπορούν να εφαρμόζουν τις πλέον κοινές μεθόδους προσδιορισμού των διαθεσίμων ποσών των θρεπτικών στοιχείων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 4. Μπορούν να συνιστούν γενική λίπανση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστατικά και ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών Συστατικά κα ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. Το άζωτο του εδάφους: ο κύκλος του αζώτου, χημικές και βιοχημικές μετατροπές, προσθήκες και απώλειες. Αζωτούχα λιπάσματα. Ο φωσφόρος του εδάφους: ο κύκλος του φωσφόρου, μορφές του φωσφόρου στο έδαφος και αλληλεπίδραση υγρής και στερεής φάσης. Φωσφορικά λιπάσματα. Το κάλιο του εδάφους: ο κύκλος του καλίου, μορφές του καλίου στο έδαφος και αλληλεπίδραση υγρής και στερεής φάσης. Καλιούχα λιπάσματα. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το θείο. Τα μικροθρεπτικά στοιχεία: σίδηρος, μαγγάνιο, χαλκός, ψευδάργυρος, μολυβδαίνιο, βόριο, και χλώριο. Μορφές των μικροθρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Μέθοδοι προσδιορισμού των διαθέσιμων μορφών των θρεπτικών στοιχείων. Διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων: εκτίμηση αναγκών, εποχή και τρόποι εφαρμογής. Άλλες πηγές θρεπτικών στοιχείων. Καλλιεργητικές πρακτικές και διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων: μειωμένη κατεργασία του εδάφους και ακαλλιέργεια.
Λέξεις Κλειδιά
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά, γονιμότητα εδάφους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ασημακόπουλος Ι. 2012. Λιπάσματα και Λιπάνσεις. Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα (κωδικός Εύδοξος: 22757628).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κεραμίδας Β. 2010. Σημειώσεις Γονιμότητας Εδαφών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Γονιμότητα Εδαφών. 2015. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2015