ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
ΚωδικόςΝ237Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001888

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά234
Class ID
600103122
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, και τις κύριες εφαρμογές τους στη Γεωργία, 2. είναι εξοικειωμένοι με τις συνήθεις πηγές γεωγραφικών δεδομένων και θα μπορούν να κάνουν φωτοερμηνεία εικόνας, 3. μπορούν να χειρίζονται τα κύρια εργαλεία των λογισμικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και να τα εφαρμόζουν στους συνήθεις τύπους δορυφορικών εικόνων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τεχνικά στοιχεία αεροφωτογραφιών, αρχές φωτογραμμετρίας, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, φασματικές υπογραφές στοιχείων επιφάνειας, ερμηνεία αεροφωτογραφιών, εφαρμογές στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση εδαφών και γαιών, δορυφορική τηλεπισκόπιση, δορυφόροι εξερεύνησης φυσικών πόρων, φωτογραφικά και μη φωτογραφικά συστήματα, τεχνικά στοιχεία λήψης εικόνων, ερμηνεία δορυφορικών εικόνων, οπτική και ψηφιακή επεξεργασία, ψηφιακή ενίσχυση εικόνας, εφαρμογές στη χαρτογράφηση κάλυψης γης, αναγνώριση καλλιεργειών, πρόβλεψη παραγωγής, εδαφική υγρασία, μέθοδοι δειγματοληψίας, επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση εικονοστοιχείων, γεωργία ακριβείας, φασματοσκοπία. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, γεωγραφικά μοντέλα, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, μορφή δεδομένων, ανάλυση γεωγραφικών πληροφοριών, ανάλυση υπέρθεσης, ανάλυση γειτνίασης, χαρτογραφική απόδοση, στοιχεία θεματικής χαρτογραφίας, εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
τηλεπισκόπηση, δορυφόροι, χαρτογράφηση, γεωπληροφορική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Εκπαιδευτικά γεωγραφικά δεδομένα για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint, ERDAS Imagine και eLearning. Εργαστηριακές ασκήσεις στη νησίδα των Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Εργαστηριακή Άσκηση50
Φροντιστήριο15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων - εξέταση στον Η/Υ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ν. Συλλαίος, Ι. Γήτας και Γ. Συλλαίος (2007). Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στην Τηλεπισκόπηση. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 544 σελ. (Κωδ. Εύδοξος: 7965)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Θ. Αστάρας (2011). Τηλεπισκόπιση - Φωτοερμηνεία στις γεωεπιστήμες, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη, 484 σελ. Σ. Μερτίκας (2006). Τηλεπισκόπηση & Ψηφιακή ανάλυση εικόνας. Εκδόσεις Ίων, 449 σελ. Κ. Κουτσόπουλος (2005). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση χώρου, 2η έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 401 σελ. Τ. Lillesand, R.W. Kiefer, J. Chipman (2007). Remote Sensing and Image Interpretation, 6th edition. Wiley, 804 pages.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015