ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Agricultural Extension
ΚωδικόςΑΟΝ708
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000543

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600103333
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. θα μπορούν να χειριστούν μία σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία Γεωργικών Εφαρμογών. 2. θα εξοικειωθούν με θέματα συμβουλευτικής και επικοινωνίας. 3. θα εξοικειωθούν με τη θεωρία καινοτομίας και την κατηγοριοποίηση των γεωργών με βάση το βαθμό νεοτερικότητας τους. 4. θα αποκτήσουν την ευκαιρία συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας. 5. θα εξοικειωθούν με την ανάγνωση επιστημονικών άρθρων και την παρουσίαση των εργασιών τους σε κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Η επιστήμη των των Γεωργικών Εφαρμογών1. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των Γεωργικών Εφαρμογών 2. Η επιστήμη των Γεωργικών Εφαρμογών: Επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους στη σύγχρονη γεωργία 3. Συστήματα των Γεωργικών Εφαρμογών στον κόσμο 4. Το συμβουλευτικό έργο των Γεωργικών Εφαρμογών και λοιπών φορέων ανάπτυξης. Β. Γνώση και πληροφόρηση 5. Πηγές γνώσης και δίκτυα πληροφόρησης 6. Συστήματα γεωργικής γνώσης και πληροφόρησης 7. Επικοινωνία με άτομα και ομάδες 8. Γεωργικές Εφαρμογές και νέες τεχνολογίες. Γ. Πεδία δράσης των Γεωργικών Εφαρμογών 9. Γεωργικές Εφαρμογές, αειφορική γεωργία και αειφορική γεωργική ανάπτυξη 10. Γεωργικές Εφαρμογές και Αγροτική Ανάπτυξη,11. Γεωργικές Εφαρμογές και κοινοτική ανάπτυξη 12. Οι “Αγροτικές Εφαρμογές” στην υπηρεσία των αγροτών. Δ. Προγράμματα Γεωργικών Εφαρμογών 13. Προγραμματισμός και συνεχής εκπαίδευση ενηλίκων, 14. Προγράμματα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας και αγροτικής νεολαίας, 15. Ανάπτυξη, εκτέλεση και αξιολόγηση προγραμμάτων Γεωργικών Εφαρμογών, 16. Οργάνωση και Διοίκηση των Γεωργικών Εφαρμογών. Ε. Στρατηγικές δράσης των Γεωργικών Εφαρμογών17. Η μεταφορά της τεχνολογίας και η μετασχηματιστική της γνώσης, 18. Γεωργικές Εφαρμογές στα πλαίσια της “έρευνας συστημάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων”, 19. Η συμμετοχή των γεωργών σε προγράμματα ανάπτυξης, 20. Οι Γεωργικές Εφαρμογές στην υπηρεσία των μικρογεωργών 21. Γεωργικές Εφαρμογές στα πλαίσια ομαδικής δράσης. ΣΤ. Μεθοδολογία Γεωργικών Εφαρμογών 22. Μέθοδοι Γεωργικών Εφαρμογών, 23. Το ερευνητικό πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών
Λέξεις Κλειδιά
Γεωργικές Εφαρμογές, Καινοτομίες, Επικοινωνία, Γεωργία Ακριβείας, Συμβουλευτική, Γεωργική Εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint, Youtube και Διαδικύο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Σεμινάρια10
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις3
Σύνολο128
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικό θέμα εργασίας - παρουσίαση στους φοιτητές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σιάρδος, Γ., "Γεωργικές Εφαρμογές: Το συμβουλευτικό έργο των φορέων γεωργικής ανάπτυξης", Ζήτη, 1993 (κωδικός Εύδοξος: 11154).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Saravanan, R., "ICTs for agricultural extension", NIPA, 2010. Rogers, E., "Diffusion of Innovations - 5th edition", Simon and Schuste, 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2015