ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ / Applied Plant Psysiology
ΚωδικόςΒΑΖΝ708
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000565

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά42
Class ID
600103377
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι να έχουν βασικές γνώσεις φυσιολογίας και γεωργίας των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Χρήση Η/Υ για την παρουσίαση σχετικού θέματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 1. κατανοούν τις επιδράσεις, σε επίπεδο φυτού και καλλιέργειας, των αβιοτικών παραγόντων και πως αυτές διαμορφώνουν την απόδοση και ποιότητα. 2. διακρίνουν και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν σε επίπεδο καλλιέργειας. 3. προτείνουν και αξιοποιούν φυσιολογικά "εργαλεία" για αντιμετώπιση προβλημάτων της καλλιέργειας σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (πχ γενετιστές).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Φωτοσύνθεση, αναπνοή και φωτοαναπνοή: διαδικασίες, γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία του άνθρακα στο φυτό. 2. Αναχαίτιση της ηλιακής ακτινοβολίας σε επίπεδο φυτών και φυτοκοινότητας, ακτινοβολία και νόμοι που την διέπουν. 3. Σχέσεις φυτού και νερού: μηχανισμοί μετακίνησης του νερού, διαπνοή, αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του νερού, διαθεσιμότητα νερού και ανάπτυξη των φυτών. 4. Πρόσληψη και κατανομή των θρεπτικών στοιχειών στο φυτό, προσαρμογές των φυτών σε ελλείψεις και τοξικότητες. 5. Αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, τρόποι αύξησης της αποτελεσματικότητας, κριτικές συγκεντρώσεις. 6. Ρόλος του αζώτου στα φυτά, μεταβολισμός του αζώτου και παραγωγικότητα, αλληλεπίδραση αζώτου και άνθρακα. 7. Μηχανισμοί συμβιωτικής δέσμευσης του αζώτου, αξιοποίηση της από τα φυτά. 8. Αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, κατανομή των προϊόντων της φωτοσύνθεσης στα διάφορα όργανα των φυτών. 9. Φυτοορμόνες: ρόλος και μηχανισμοί δράσης τους. 10. Σχέσεις πηγής προϊόντων φωτοσύνθεσης και αποδεκτών: μηχανισμοί μετακίνησης, ρύθμιση της μετακίνησης, επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. 11. Αύξηση και ανάπτυξη σπόρου: κινητική της αύξησης, πηγές προϊόντων φωτοσύνθεσης, επίδραση οικολογικών και γενετικών παραγόντων. 12. και 13. Διαμόρφωση της απόδοσης και σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε χαρακτηριστικές ομάδες (ή φυτά) φυτών μεγάλης καλλιέργειας (πχ. σιτηρά, ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, χορτοδοτικά).
Λέξεις Κλειδιά
φυσιολογία, φυτών μεγάλης καλλιέργειας, λειτουργία και μηχανισμοί των φυτών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδυκτύου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων55
Συγγραφή εργασίας / εργασιών55
Σύνολο230
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% Εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-10-2015