ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 / Degradation-Desertification & Protection of Soil Resources
ΚωδικόςΕΔΝ706
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000697

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600103409
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τα βασικά βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν την εδαφική ποιότητα 2. γνωρίζουν τα άιτια και τις επιπτώσεις των υποβαθμισμένων εδαφών 3. έχουν σημαντικές γνώσεις για την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση των εδαφικών πόρων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εδαφικό οικοσύστημα και η εδαφική ποιότητα, εκτίμηση εδαφικών λειτουργιών, υποβάθμιση εδαφών: διάβρωση, συμπύκνωση, οξίνιση, αλάτωση, κ.ά. Το φαινόμενο της ερημοποίησης και εκτίμηση επικινδυνότητας μέσω δεικτών, προστασία, παρακολούθηση και διαχείριση εδαφικών πόρων.
Λέξεις Κλειδιά
εδαφικές λειτουργίες, υποβάθμιση εδαφών, ερημοποίηση, προστασία και διαχείριση εδαφικών πόρων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Σύνολο24
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015