ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ
ΚωδικόςΕΦΝ706
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000797

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά143
Class ID
600103456
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις γενικής εντομολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Θα κατανοούν την έννοια της αντιμετώπισης των αρθροπόδων καθώς και των αρχών οικολογίας πάνω στις οποίες βασίζεται 2. Θα κατανοούν την έννοια της οικονομικής ζημίας, του ρίσκου και του ορίου ανεκτής πυκνότητας 3. Θα γνωρίζουν τις στρατηγικές και μεθόδους ελέγχου των αρθροπόδων 4. Θα μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικές τακτικές αντιμετώπισης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της αντιμετώπισης των αρθροπόδων καθώς και των αρχών οικολογίας πάνω στις οποίες βασίζεται. Το μάθημα ξεκινάει με μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων γνώσεων βιολογίας και οικολογίας που στη συνέχεια συνδέονται με βασικές έννοιες που αφορούν την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών, όπως την έννοια της οικονομικής ζημίας, του ρίσκου και του ορίου ανεκτής πυκνότητας. Κατόπιν ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στις στρατηγικές και μεθόδους ελέγχου των αρθροπόδων και ιδιαίτερα σε τεχνικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος επιχειρείται μια σύνθεση βιολογίας, οικολογίας και μεθόδων ελέγχου χρησιμοποιώντας παραδείγματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων που εφαρμόζονται στην πράξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Powerpoint και Moodle
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pest and Vector Control by H.F. Van Emden and M.W. Service. 2002. Cambridge University Press. 349 pp.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-08-2015