ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ / ADVANCED COURSES IN PATHOGENESIS
ΚωδικόςΕΦΝ710
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000801

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά143
Class ID
600103460
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις μελέτης της αντοχής συγκεκριμένων ξενιστών σε συγκεκριμένα παθογόνα με βάση τις γνώσεις τους πάνω στους κυριότερους μηχανισμούς άμυνας των φυτών εναντίον των παθογόνων 2. να αναγνωρίζουν μηχανισμούς αντοχής σε διάφορα παθοσυστήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μηχανισμοί αντοχής των φυτών στις ασθένειες. Γενετική της αντοχής. Στοιχεία δομής των κυττάρων που σχετίζονται με την άμυνα των φυτών. Διεγέρτες αντοχής. Αντίδραση υπερευπάθειας. Ρόλος αντιμικροβιακών ουσιών και αντιμικροβιακών πρωτεϊνών. Επίκτητη και Διεγειρόμενη διασυστηματική αντοχή. Παρασιτισμός και ανάπτυξη της ασθένειας στα φυτά. Μηχανισμοί παθογένεσης, δράση παθογόνου και αντίδραση ξενιστή.
Λέξεις Κλειδιά
παθογένεση μυκήτων σε φυτά, παρασιτισμός φυτών από μύκητες, σχέση παθογόνου-ξενιστή, μηχανισμοί αντοχής φυτών στις ασθένειες, δομή φυτικού κυτταρικού τοιχώματος και αντοχή στην εισβολή μυκήτων, διεγέρτες αντοχής των φυτών στις ασθένειες, αντίδραση υπερευπάθειας, αντιμικροβιακές ενώσεις, αντιμικροβιακές πρωτεΐνες, πρωτεΐνες που σχετίζονται με την παθογένεση, επίκτητη διασυστηματική αντοχή, διεγειρόμενη επίκτητη αντοχή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Slusarenko, A.J., Fraser, R.S.S, and van Loon. 1996. Mechanisms of resistance to plant diseases. Klawer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 660 pp. Vidhyasekaran, P. 2008. Fungal Pathogenesisin Plants and Crops, Molecular Biology and Host Defense Mechanisms Second Edition.CRS Press, London, New York, 509 pp. Guillaume, H., Thonart, P., and Ongena M. 2012. PAMPs, MAMPs, DAMPs and others: an update on the diversity of plant immunity elicitors. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 16(2), 257-268. Collard, B.C.Y., Jahufer, M.Z.Z., Brouwer, J.B., and Pang, E.C.K. 2005. An introduction to markers, quantitative trait loci (QTL) mapping and marker-assisted selection for crop improvement: The basic concepts. Euphytica, 142: 169–196. Bozhkov, PV , and Lam, E. 2011.Green death: revealing programmed cell death in plants. Cell Death and Differentiation 18, 1239–1240. Qixian Xu and Lingrui Zhang. 2009. Plant caspase-like proteases in plant programmed cell death. Plant Signaling & Behavior 4: 9, 902-904. Durner, J., and Klessig, D. 1995. Inhibition of ascorbate peroxidase by salicylic acid and 2,6-dichloroisonicotinic acid, two inducers of plant defense responses. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92: 11312-11316. Zheng Qing Fu and Xinnian Dong. 2013. Systemic Acquired Resistance: Turning Local Infection into Global Defense. Annu. Rev. Plant Biol., 64: 839–63. Uwe Conrath. 2006. Systemic Acquired Resistance. Plant Signaling & Behavior, 1:4, 179-184. Jones, J.D.G., and Dangl, J. L. 2006. The plant immune system. Nature, 444: 323-329.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015