ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / Research Methodology
ΚωδικόςΑΟΝ709
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000544

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600103567
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 1. θα ενισχύσουν τη γνώση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας 2. θα ενισχύσουν την ευαισθησία τους σε θέματα δεοντολογίας έρευνας 3. θα μπορούν να χειριστούν εργαλία αναζήτησης βιβλιογραφίας 4. θα μπορούν να διαβάσουν και να αξιολογήσουν επιστημονικές εργασίες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Έρευνα στην Οικονομική της Γεωργικής Παραγωγής 1. Συλλογή τεχνικο-οικονομικών δεδομένων. 2. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση. 3. Συναρτήσεις γεωργικής παραγωγής. 4. Προγραμματισμός γεωργικής παραγωγής (Γραμμικός προγραμματισμός, προχωρημένες μέθοδοι προγραμματισμού). Στάδια γεωργοοικονομικής μελέτης – έρευνας. Β. Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα Φιλοσοφία της επιστημονικής έρευνας. Παραγωγικό και επαγωγικό παράδειγμα-λογική. Ζητήματα ηθικής & Δεοντολογίας. Ποιοτικές έρευνες (βιογραφική προσέγγιση, ανάλυση περιεχομένου, εμπειρικά Θεμελιωμένη θεωρία). Γ. Γ. Έρευνα στην Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Μεθοδολογία της έρευνας στο marketing. Σχεδιασμός έρευνας. Πρωτογενή στοιχεία-δευτερογενή στοιχεία. Δειγματοληψία. Καθορισμός υποθέσεων. Δομή ερωτηματολογίου. Τεχνικές συνεντεύξεως. Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Τύποι κλιμάκων. Στατιστική ανάλυση. Παρουσίαση και σύνθεση εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα, Επιστημολογία, Μεθοδολογία, Πείραμα, Ερωτηματολόγιο, Συνέντευξη, Έρευνα πεδίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint και Διαδικύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Σεμινάρια3
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις3
Σύνολο131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικό θέμα εργασίας - παρουσίαση στους φοιτητές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Babbie, E., "Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Έρευνα", Κριτική, 2011 (κωδικός Εύδοξος: 12508145).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σιάρδος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας - 3η έκδοση", Ζήτη, 2009. Δαουτόπουλος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών - 5η έκδοση", Αυτοέκδοση, 2005. • Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. Εισαγωγή & Επιμ. Κώστας Ζαφειρόπουλος. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ: Αθήνα • Brannen, J. (2005). Mixing Methods: The Entry of Qualitative and Quantitative Approaches into the Research Process, International Journal of Social Research Methodology, 8:3, pp. 173-184 • Allison, P., Severt, D. & Dickson, D. (2010). A Conceptual Model for Mystery Shopping Motivations, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19:6, pp. 629-657 • Ασπράκη, Γ. Ε. (2004). Επαγγελματικη ηθικη και δεοντολογια στην κοινωνικη ανθρωπολογια. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115, σελ.157-180. • Svendsen, G. L.H. (2006). Studying social capital in situ: A qualitative approach, Theory and Society, 35, pp. 39–7 • Onwuegbuzie, A.J. & Leech, N.L. (2005) On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies, International Journal of Social Research Methodology, 8:5, pp. 375-387
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015