ΕΦ/ΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓ/ΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΣΤΗ Γ.Β.Φ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦ/ΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓ/ΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΣΤΗ Γ.Β.Φ. / Genomics and applications in genetics and plant breeding
ΚωδικόςΒΑΖΝ703
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000560

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦ/ΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓ/ΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΣΤΗ Γ.Β.Φ.
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά56
Class ID
600103586
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΒΑΖΝ722 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
 • 017Ε ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 116Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 610Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 613Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 658Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
 • Ν539Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα μάθουν για την Χρήση μοριακών εργαλείων στη βελτίωση των φυτών Εφαρμογή της γονιδιοματικής τεχνολογίας στην βελτίωση των φυτών Τα εργαλεία και την εφαρμογή της βιοπληροφορικής στην βελτίωση των φυτών -cDNA βιβλιοθήκη (gene libaries) Απομόνωση και κλωνοποίηση γονιδίου - τεχνικές ανασυνδεόμενου DNA Για την εφαρμογή της γενετικής μηχανικής στα φυτά (πως δημιουργούνται τα διαγονιδιακά φυτά,έκφραση των διαγονίδιων στα φυτά-βελτίωση) Τον ρόλο των επιγενετικών φαινομένων στην ρύθμιση των γονιδίων στα φυτά Εφαρμογή των μοριακών δεικτών στη επιλογή-βελτίωση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Δομή, οργάνωση και ιδιότητες του γενετικού υλικού Η δομή του DNA. Η οργάνωση των γονιδίων και του γονιδιώματος. Οι διαφορές προ- και ευ-καρυωτικών γονιδίων και γονιδιωμάτων. Η οργάνωση του γενετικού υλικού στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς και η αντιγραφή του. • Ροή της πληροφορίας και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης Η ροή της πληροφορίας από το DNA στις πρωτεΐνες. Η μεταγραφή και οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί της έκφρασης των γονιδίων. Η μετάφραση και η σύνθεση των πρωτεϊνών. • Χειρισμοί γενετικού υλικού στο επίπεδο λίγων γονιδίων. Ανασυνδυασμένο DNA και Γενετική Μηχανική Οι in vitro χειρισμοί του γενετικού υλικού. Αρχές και μέθοδοι γενετικής τροποποίησης στα φυτά. Βελτιωμένες ποικιλίες φυτών με τη χρήση της γενετικής μηχανικής. Οι προβληματισμοί και οι προοπτικές της βιοτεχνολογίας στην γεωργία. • Από τα μεμονωμένα γονίδια στο γονιδίωμα: Δομή και οργάνωση του γονιδίωματος. Η αλληλούχιση του γονιδίωματος. Γενετική και φυσική χαρτογράφηση. Μοριακοί δείκτες , η μοριακή χαρτογράφηση των γονιδιωμάτων. Αλληλούχιση γονιδιωμάτων. Τα αλληλουχηθέντα γονιδιώματα. • Λειτουργική γονιδιωματική Από τις αλληλουχίες του DNA στην λειτουργία του γονιδιώματος. Το μεταγράφωμα. Μικροσυστοιχίες. Το πρωτέωμα. Πρωτεωμική, μεταβολομική και συσχέτιση δεδομένων. Από το γονιδίωμα σε μεμονωμένα γονίδια. Η λειτουργική γονιδιωματική και ο ρόλος της στην βελτίωση των φυτών. • Ρύθμιση σε επίπεδο γονιδιώματος. Ανάλυση του προτύπου της γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο γονιδιώματος. Ρυθμιστικά δίκτυα. Επιγενετικά φαινόμενα. Το επιγονιδίωμα: οι επιγενετικοί μηχανισμοί και ο ρόλος τους στην οργάνωση, την έκφραση, την ρύθμιση, την εξέλιξη του γονιδιώματος και στην αναπτυξιακή γενετική • Ανάλυση και σύγκριση γονιδίωματων Συγκριτική γονιδιωματική, Συνταινία και φυτά-μοντέλα • Νέες εφαρμογές γονιδιωματικής στη Βελτίωση των Φυτών Μοριακή βελτίωση. Μοριακοί δείκτες και οι εφαρμογές τους στην αποτύπωση της γενετικής παραλλακτικότητας και την επιλογή των επιθυμητών γενοτύπων στην βελτίωση φυτών. Η βιοπληροφορική: τα εργαλεία της και οι εφαρμογές της.
Λέξεις Κλειδιά
γονιδιωματική τεχνολογία, γενετική, βελτίωση φυτών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
H/Y τεχνολογία, προγράμματα βιο-πληροφορικής, διαφάνειες (power point)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις160
Σεμινάρια20
Εργαστηριακή Άσκηση8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις20
Σύνολο261
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% ατομική μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (παρουσίαση εργασίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Peter J. Russell(2009).iGenetics- Μία Μεντελική Προσέγγιση (Τόμος Ι και ΙΙ) San Francisco Boston New York James D. Watson,Amy A. Caudy, Richard M. Myers, Jan A. Witkowski(2007). Ανασυνδυασμένο DNA. W.H. Freeman and Com.New York
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-01-2016