ΔΕΥΤ/ΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒ/ΙΤΕΣ ΒΙΟΣΥΝ/ΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΡΟΛΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΕΥΤ/ΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒ/ΙΤΕΣ ΒΙΟΣΥΝ/ΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΡΟΛΟ / Secondary metabolites: Biosynthesis and biological role
ΚωδικόςΒΑΖΝ721
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001739

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΕΥΤ/ΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒ/ΙΤΕΣ ΒΙΟΣΥΝ/ΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΡΟΛΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά42
Class ID
600103615
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχίο Γεωπονίας, Δασολογίας, Βιολογίας ή άλλο συναφές
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Εξοικειωθούν με τη διάκριση διαφορετικών ομάδων μεταβολιτών, τόσο ως προς τις δομές και ως προς το βιολογικό τους ρόλο. 2. Αντιλαμβάνονται την έννοια της Χημικής Άμυνας του φυτού και τη σημασία της τόσο για τα καλλιεργούμενα και μη φυτά. 3. Εχουν αποκτήσει την πλέον πρόσφατη γνώση σε θέματα επικοινωνίας του φυτού με πτητικά και άλλα σήματα. 4. Έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να κατανοούν τον τρόπο με το οποίο ένα φυτό ανταπεξέρχεται στις καταπονήσεις 5. Είναι ενημερωμένοι για τα πρόσφατα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα που αφορούν τα φυσικά προιόντα φυτικής προέλευσης και τις εφαρμογές τους.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βιοσυνθετικές οδοί των δευτερογενών μεταβολιτών (τερπενίων, φαινολικών ουσιών και αζωτούχων ουσιών), ρύθμιση και έλεγχος. Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στις λειτουργίες του φυτού και στις αλληλεπιδράσεις φυτών με άλλα φυτά, με μικροοργανισμούς, με έντομα και με φυτοφάγα ζώα. Σχέση των δευτερογενών μεταβολιτών και των αμυντικών μηχανισμών του φυτού (θεμελιώδης - επαγόμενη άμυνα). Επικοινωνία των φυτών με πτητικά σήματα. Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στις αποκρίσεις των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Δευτερογενείς μεταβολίτες και καλλιεργούμενα φυτά. Φυσικά προιόντα φυτικής προέλευσης. Τεχνικές απομόνωσης και ποιοτικού-ποσοτικού προσδιορισμού δευτερογενών μεταβολιτών. Βιοδοκιμές αξιολόγησης της δράσης φυτικών δευτερογενών μεταβολιτών.
Λέξεις Κλειδιά
πτητικά σήματα, χημική άμυνα, επικοινωνία φυτών, φυσικά προιόντα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015