ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 / Advanced Soil Chemistry
ΚωδικόςΕΔΝ701
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000693

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600103621
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή βασικών γνώσεων, εδαφολογίας και χημείας εδάφους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Γνωρίζουν τη χημική σύσταση των συστατικών της στερεής και της υγρής φάσης του εδάφους, τις αντιδράσεις που συμβαίνουν και τις χημικές ιδιότητες του εδάφους. 2. Μπορούν να εφαρμόζουν ειδικές μεθόδους ανάλυσης για τη μελέτη χημικών διεργασιών στο έδαφος. 3. Μπορούν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχειακή σύσταση του εδάφους. Τα ορυκτά του εδάφους και τα ορυκτά της αργίλου. Οργανική ουσία του εδάφους. Το εδαφικό διάλυμα, ενεργότητα των διαλυτών συστατικών, χρήση ομοιωμάτων (μοντέλων) για την περιγραφή της χημικής σύστασης του εδαφικού διαλύματος. Διαλυτότητα των στερεών συστατικών-Διαγράμματα διαλυτότητας. Ιονική ανταλλαγή - Ισόθερμοι και θερμοδυναμικές παράμετροι. Προσρόφηση ιόντων - Ισόθερμοι προσρόφησης, θερμοδυναμικές παράμετροι. Κινητική των αντιδράσεων στο έδαφος. Οξειδοαναγωγή.
Λέξεις Κλειδιά
Ιονική ανταλλαγή, θερμοδυναμική, κινητική, οξειδοαναγωγή, οργανική ουσία του εδάφους, ορυκτά της αργίλου, προσόφηση, χημεία εδάφους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των διαλέξεων της θεωρίας. Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών. Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bohn H.L., B.L. McNeal and G.A. O’Connor. 2001. Soil Chemistry. 3rd edition. John Wiley & Sons, Inc., NY.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2018