ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 / Tissue Culture
ΚωδικόςΕΟΝ701
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά42
Class ID
600103650
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΒΑΖΝ702 ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
 • 011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 116Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 610Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 613Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 658Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. θα κατανοήσουν τα συστήματα και τους μηχανισμούς της αναπαραγωγής των φυτών (αγενής πολλαπλασιασμός) 2. θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές της ιστοκαλλιέργειας στα φυτά 3. θα μάθουν για την διαδικασία παραγωγής άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού με τις τεχνικές της ιστοκαλλιέργειας 4. θα μάθουν για την πρακτική εφαρμογή των in vitro τεχνικών στην βελτίωση ( υβρίδια,απλοιδές φυτά) 5. Θα μάθουν για την δημιουργία και την αξιοποίηση της παραλακτηκότητας, για επιλογή, τον πολλαπλασιασμό και την διατήρηση γενετικού υλικού στα in vitro συστήματα 6. θα ενημερωθούν για τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός εργαστηρίου ιστοκαλλιέργιας με σκοπό την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή (ιστορική αναδρομή) • Εργαστηριακή υποδομή • Θρεπτικό υπόστρωμα • Αποστείρωση θρεπτικού υποστρώματος, Απολύμανση φυτικού υλικού (εκφύτων) • Οργανογένεση • Σωματική εμβρυογένεση και διάσωση ζυγωτικών εμβρύων • Απαλλαγή από ιούς(καλλιέργεια μεριστώματος)  Παραγωγή απλοειδών φυτών (καλλιέργεια ανθήρα ή γύρης)  Απομόνωση και καλλιέργεια πρωτοπλαστών  Συγχώνευση πρωτοπλαστών (σωματικός υβριδισμός)  Σωματοκλωνική παραλλακτικότητα  Διατήρηση γενετικού υλικού (κρυοσυντήρηση)  Μικροπολλαπλασιασμός (οπωροκηπευτικών, φυτών μεγάλης καλλιέργειας και δασικών ειδών)
Λέξεις Κλειδιά
Ιστοκαλλιέργεια, αγενής τρόπος αναπαραγωγής, βελτίωση, in vitro επιλογή, κρυοσυντήρηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις190
Εργαστηριακή Άσκηση12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις20
Σύνολο269
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρακολούθηση: Υποχρεωτική Πρόοδος (γραπτή εξέταση στην 7η ή 8η εβδομάδα) 20% Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας 20% Τελική γραπτή εξέταση (σε όλη την ύλη) 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. Οικονόμου: Σημειώσεις Παραδόσεων Karl-Hermann Neumann • Ashwani Kumar Jafargholi Imani (2009). Plant Cell and Tissue Culture - A Tool in Biotechnology Basics and Application, Springer Victor M. Loyola-Vargas, Neftali Ochoa-Alejo (2012) Plant Cell Culture Protocols. Humana Press OLUF L. GAMBORG (2002).PLANT TISSUE CULTURE. BIOTECHNOLOGY. MILESTONES. In Vitro Cell. Dev. Biol.—Plant 38:84–92 Maria Antonietta Germana (2011). Anther culture for haploid and doubled haploid production Plant Cell Tiss Organ Cult 104:283–300 Pablo Salas ,Alba Rivas-Sendra, Jaime Prohens, Jose´ M. Seguı´-Simarro (2012). Influence of the stage for anther excision and heterostyly in embryogenesis induction from eggplant anther cultures. Euphytica 184:235–250 Adam Matkowski Biotechnology Advances 26 (2008) Plant in vitro culture for the production of antioxidants — A review. 548–560 M. J. M. Smulders ,G. J. de Klerk (2011) Epigenetics in plant tissue culture Plant Growth Regul 63:137–146 Ammara Maryam, Raima Tariq, Samra chuadhary, Rabia Azmat, Sonia Javed and Sadia Khanam. ( 2014)A Review: Role of Tissue Culture (in-vitro) techniques in The conservation of rare and Endangered Species. Pacific Journal of Life Sciences Vol. 2(2): 93-103 άρθρα(papers)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015