ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΠΩΡ/ΚΑ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΠΩΡ/ΚΑ 1 / Methodology of chemical analyses in fruits and vegetables
ΚωδικόςΕΟΝ705
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000747

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΠΩΡ/ΚΑ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά42
Class ID
600103658
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα μπορούν: Να παρασκευάζουν πρότυπα διαλύματα και διαλύματα εργασίας Να προκατεργάζονται δείγματα προκειμένου να υποστούν χημική ανάλυση Να γνωρίζουν τις αρχές των βασικών μεθόδων ενόργανης χημικής ανάλυσης Να διαβάζουν εργασίες, να εφαρμόζουν και να αναπτύσσουν ενόργανες μεθόδους ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές χημικής ανάλυσης (προετοιμασία πρότυπων διαλυμάτων και διαλυμάτων εργασίας, καμπύλες αναφοράς), προκατεργασία δειγμάτων, εκχύλιση, χρωματογραφική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή σε συστήματα Purge & Trap - GC-MS και HPLC-RID, μέθοδοι προσδιορισμού αιθυλενίου, ανθοκυανών, χλωροφύλλης, 1D και 2D electrophoresis, αποτύπωση κατά Western, μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), ατομική απορόφηση, φασματοφωτομετρία, φλογοφωτομετρία.
Λέξεις Κλειδιά
χημική ανάλυση, ενόργανη ανάλυση, PCR, χρωματογραφία, ηλεκτροφόρηση, φασματοφωτομετρία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
ρήση του λογισμικού Power point κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων Χρήση οργάνων χημικής ανάλυσης κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Συνυπολογίζεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις των διδασκόντων Πρόσφατες δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015