ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ / POLLINATION OF CULTIVATED PLANTS
Κωδικός757Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001618

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600103933
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη σημασία της επικονιασης στη διατήρηση του οικοσυστήματος τη σχέση αλληλοεξάρτισης φυτών και εντόμων επικονιαστών, την αναγνώριση των επικονιαστών και την εκτροφή τους. Θα γνωρίσουν επίσης τις απαιτήσεις των οπωροφόρων δένδρων, λαχανικών, μεγάλων καλλιεργειών και δασικών φυτών σε επικονιαση. Με τις βασικές αυτές γνώσεις οι φοιτητές- αυριανοί γεωπόνοι μπορούν να ενημερώσουν τους αγρότες για την σημασία που θα πρέπει να δείξουν στην επικονίαση γενικότερα και ειδικότερα στα έντομα επικονιαστές και στην επιλογή των ποικιλιών που θα πρέπει να καλλιεργήσουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η σημασία της επικονίασης στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Αλληλοεξάρτιση φυτών και εντόμων επικονιαστών. Προσαρμογή στην σταυρεπικονίαση. Εντομα επικονιαστές. Εκτροφή εντόμων επικονιαστών. Απαιτήσεις οπωροφόρων, λαχανικών, μεγάλων καλλιεργειών και δασικών φυτών σε επικονίαση.Μέτρα αύξησης της επικονιαστικής δυνατότητας των μελισσών. Αναγνώριση εντόμων επικονιαστών.
Λέξεις Κλειδιά
Επικονίαση, σταυρεπικονίαση, επικονιαστής, απαιτήσεις επικονίασης, οπωροφόρα, λαχανικά, μεγάλες καλλιέργειες, εκτροφή εντόμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση του λογισμικού Power point κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Άσκηση Πεδίου15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις20
Σύνολο115
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Συνυπολογίζεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος Συνυπολογισμός προαιρετικής συγγραφικής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επικονίαση καλλιεργειών. Θρασυβούλου Α. Τσιράκογλου Β., Χατζήνα Φ. Σημειώσεις 171 σελ John Free (1993). Insect Pollination of Crops. Academic Press pp 683. McGregor S.E. (1976) Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. Agricultural Research Service. USA pp 411.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015