ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ / SERICULTURE
Κωδικός764Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001622

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600103937
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα μπορούν: Να ξέρουν τα μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά του μεταξοσκώληκα στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του Να εκτρέφουν μεταξοσκώληκες Να καλλιεργούν μουριές Να αναγνωρίζουν τις βασικές ασθένειες του μεταξοσκώληκα Να διακρίνουν την μεταξωτή ίνα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ιστορία του μεταξιού, η σηροτροφία στην Ελλάδα, μορφολογία και ανατομία μεταξοσκώληκα, βιολογικός κύκλος μεταξοσκώληκα, εκτροφή μεταξοσκώληκα, εξοπλισμός, μουριά (καλλιέργεια και ασθένειες), παραγωγή κουκουλόσπορου, εχθροί και ασθένειες μεταξοσκώληκα, χαρακτηριστικά κουκουλιού, επεξεργασία μεταξιού, προϊόντα από μετάξι.
Λέξεις Κλειδιά
Σηροτροφία, μεταξοσκώληκας, μετάξι, μουριά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Xρήση του λογισμικού Power point κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και του λογισμικού ImagePro plus κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων,ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Εργαστηριακή Άσκηση6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις15
Παρουσίαση εργασίας9
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Συνυπολογίζεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος Συνυπολογισμός προαιρετικής συγγραφικής εργασίας Εκτροφή μεταξοσκωλήκων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εισαγωγή στη Σηροτροφία, Κυπριώτης Ευριπίδης Εγχειρίδιο Σηροτροφίας, Η εκτροφή του μεταξοσκώληκα – στοιχεία καλλιέργειας μουριάς, Πασχάλης Χαριζάνης , Μάριος Τζιτζινάκης http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Sirotrofia/egxeiridio_sirotrofias_130312.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015