ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / WASTE WATER TREATMENT AND AGRICULTURAL USES
ΚωδικόςΝ232Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001884

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600104113
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν203Υ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να εχουν παρακολουθήσει τα μαθηματα υποβάθρου, μαθηματικά, φυσική χημεια, Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. κατανοούν τις διαδικασιες επεξεργασίας και επαναχρησης λυμάτων 2. μπορούν να δίνουν λύσεις αξιοποίησης επεξεργασίας και επαναχρησης των λυμάτων στη Γεωργία. 3. μπορούν να βρισκουν τη βελτιστη λύση επεξεργασίας υγρων αποβλήτων, την διαθεση τους στα υδάτινα συστήματα και την προστασία των αποδεκτών. 4. μπορουν να συμμετέχουν σε μελέτες διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος δηλ. αξιοποίηση εκροών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, διαχείριση ποιοτητας αποδεκτών 5 μπορουν να προτείνουν λύσεις αξιοποιησης υδάτικών πόρων οριακής ποιότητας όπως εκροών επεξεργασίας λυμάτων στην γεωργία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ποιοτικά χαρακτηριστικά και παροχές λυμάτων. Μέθοδοι και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για αγροικίες και αγροτικούς οικισμούς. Φυσικά συστήματα – Τεχνητοί υγρότοποι – Δεξαμενές σταθεροποίησης. Διάθεση λυμάτων στο έδαφος και στα υπόγεια νερά. Ποιότητα εκροών. Απαιτήσεις ποιότητας εκροών για χρήση στη Γεωργία. Περιορισμοί – παρακολούθηση εδαφών –εδαφικού νερού και παραγομένων προϊόντων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, βασικών προγραμματων επεξεργασίας δεδομενων excell.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικά θέματα ασκήσεων - εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνόπουλος, Β.Ζ., "Υδραυλική Περιβάλλοντος. και Ποιότητα Υδατικών Πόρων", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονικη, 2010 (κωδικός Εύδοξος: 9387)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αντωνόπουλος, Β., 2006, «Ποιότητα Αρδευτικού Νερού» και «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Εγγειοβελτιωτικών Έργων», Στο Γ.Τσακίρης (Υπευθ. έκδοσης), Υδραυλικά Έργα Σχεδιασμός και Διαχείριση – 1Ι. Εγγειοβελτιωτικά Έργα, ‘Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, σελ. 187-218 και 717-742.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2015