Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ / PROPHET JEREMIAH. INTERPRETATION AND THEOLOGY
ΚωδικόςΧ263
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005024

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600104263
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση της εποχής του προφήτη, της διδασκαλίας και της θεολογίας του Θα πειραματιστούν στην ερμηνευτική προσέγγιση των προφητικών κειμένων και των ιδιαιτεροτήτων τους Θα ασκηθούν στη θεολογική σκέψη της Βίβλου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ερμηνευτική ανάλυση και θεολογική εμβάθυνση στό βιβλίο του προφήτη Ιερεμία με την αξιοποίηση της πατερικής παράδοσης και της σύγχρονης ερμηνευτικής βιβλιογραφίας. 1. Εισαγωγή στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία Ι 2. Εισαγωγή στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία ΙΙ 3. Η κλήση του προφήτη. Κλήσεις των εκλεκτών του Θεού στην Π. Διαθήκη 4. Προφητείες κατά του Ισραήλ και του Ιούδα Ι 5. Προφητείες κατά του Ισραήλ και του Ιούδα ΙΙ 6. Προφητείες κατά του Ισραήλ και του Ιούδα ΙΙΙ 7. Προφητείες κατά των εθνών Ι 8. Προφητείες κατά των εθνών ΙΙ 9. Παραμυθητικές προφητείες 10. Ιστορικά περιστατικά την περίοδο της δράσης του προφήτη Ι 11. Ιστορικά περιστατικά την περίοδο της δράσης του προφήτη ΙΙ 12. Θεολογικές ιδέες του προφήτη Ι 13. Θεολογικές ιδέες του προφήτη ΙΙ
Λέξεις Κλειδιά
Ιερεμίας, προφητεία, Ιούδας, Ιερουσαλήμ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) εργασίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων β) προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
[7838] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α, Α. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ, ΓΡΑΦΗΜΑ 2009, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασιλειάδη Ν. - Ψαλτάκη Γ., «Ἰερεμίας», Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας, Ἀθήνα 1985ἑξ. Βέλλα Β., «Ὁ προφήτης Ἰερεμίας», Θρησκευτικαί προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Β΄, Ἀθῆναι 21963, σ. 1-91. Γιαννακοπούλου Ἰωήλ, «Ἰερεμίας», Ἡ Παλαιά Διαθήκη κατά τούς Ο΄, Θεσσαλονίκη 31986. Καλαντζάκη Σ., «Ὁ δισταγμός τοῦ Ἰερεμία στήν προφητική του κλήση (Ἰερ. 1,4-10). Θεολογική ἐμβάθυνση στή βιβλική προφητεία», ΕΕΘΣΘ 27 (1982) 107-188. Τοῦ ἰδίου, «Ἑρμηνευτική ἀνάλυση τοῦ Ἰερ. 38(31),31-34. Ἡ καινή διαθήκη», Ἑρμηνεία περικοπῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 363-443. Μπρατσιώτου Ν., «Εἰσαγωγή εἰς τούς μονολόγους τοῦ Ἰερεμίου», Θεολογία 30 (1959) 279-312. 390-439. 618-637. 31 (1960) 35-53. Φούντα Ἰ., Ὁ προφήτης Ἰερεμίας, Ἀθήνα 1975 (1978). Σαρηγιάννη Χ., Ἡ κλῆσις εἰς τό προφητικόν ἀξίωμα τῶν προφητῶν Ἀμώς, Ἠσαΐου, Ἰερεμίου καί Ἰεζεκιήλ, Ἀθήνα 1971. Χαστούπη Α., Τό φιλολογικόν πρόβλημα τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰερεμίου (κεφ. 1-25,14), Ἀθήνα 1952. Χριστινάκη Ε., Ἡ μετονομασία τοῦ Πασχώρ. Συμβολή στήν ἑρμηνεία τοῦ Ἰερ. 20,1-6, Ἀθήνα 1991. Τῆς ἰδίας, «“Dibhre Yirmeyahu”. Συμβολή στήν ἑρμηνεία τοῦ Ἰερ. 1,1», Νέα Σιών 86 (1994) 99-190.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2013