ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / ENTERPRISING AND INNOVATION IN THE RELIGIOUS AND CULTURAL CONTEXT
ΚωδικόςΧ176
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓιολάντα Σίσκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60001772

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600104376
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μάθημα μέσα από το οποίο επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές οικονομικές - νομικές γνώσεις που αφορούν στη σύσταση, λειτουργία και διοίκηση μίας επιχείρησης. Η προσέγγιση, ερμηνεία και ανάδειξη της έννοιας “επιχειρηματικότητα”, καθώς και της έννοιας “καινοτομία”, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Η ικανότητα συνδυασμού της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των θεολογικών σπουδών. Η δυνατότητα προετοιμασίας Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται σε δύο (2) φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα που σχετίζονται, αφενός με οικονομικές και νομικές γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν στην αντίστοιχη κατάρτιση των φοιτητών ως προς τη δημιουργία μίας επιχείρησης και αφετέρου με γνώσεις σχετικά με τη διάσταση και το περιεχόμενο της έννοιας “καινοτομία”, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα, κατά τα οποία εκπονείται από τους φοιτητές ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, βασισμένο σε μία επιχειρηματική ιδέα, που, ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος, εντάσσεται στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. (1) Εισαγωγικά. Η έννοια της επιχειρηματικότητας. Τεχνολογία- Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα. Το προφίλ του σύγχρονου επιχειρηματία. (2) Βασικές Αρχές Διοίκησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λήψη αποφάσεων, Προγραμματισμός, Οργάνωση , Διεύθυνση, Έλεγχος. (3) Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αξιολόγηση εξωτερικού – εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Ανάλυση S.W.O.T. (4) Επενδυτικά Προγράμματα. Αξιολόγηση επενδυτικών Προγραμμάτων. (5) Οικονομική Ανάλυση & Οργάνωση Λογιστηρίου. Φορολογικές–ασφαλιστικές υποχρεώσεις. (6) Πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας. Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης. (7) Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη. Επιχειρήσεις βασισμένες σε νέες τεχνολογίες. Υποστηρικτικοί φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. (8) Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου-Business Plan, με τη χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. (9) Ασκήσεις για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με την χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (1ο εργαστηριακό μάθημα). (10) Ασκήσεις για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με την χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (2ο εργαστηριακό μάθημα). (11) Ασκήσεις για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με την χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (3ο εργαστηριακό μάθημα). (12) Εκπαιδευτική Εκδρομή – επίσκεψη σε καινοτομικές επιχειρήσεις. (13) Εκπαιδευτική Εκδρομή – επίσκεψη σε καινοτομικές επιχειρήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Οικονομία, Επιχείρηση, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, marketing, Bussines Plan, Επανδύσεις, Χρηματοδότηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων110,4
Φροντιστήριο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνονηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan). Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
--------
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Η. Γωνιάδης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2009. 2. Π. Πιπερόπουλος, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Glasters, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2007. 3. Ε. Σκαλίδης, Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, εκδ. Ius, Θεσσαλονίκη 52000. 4. Σ. Ιωαννίδης, Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000. 5. Ζ. Γεωργαντά, Επιχειρηματικότητα και καινοτομίες: Το management της επιχειρηματικής καινοτομίας, εκδ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2003. 6. Ηλεκτρονική Συλλογή εκπαιδευτικού υλικού (CD) που διανέμεται στα πλαίσια του μαθήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2019