Αυτοκρατορική περίοδος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑυτοκρατορική περίοδος / The Imperial Era
ΚωδικόςΙΡΩ713
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007123

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ιστορίας (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαίας Ιστορίας του κλάδου ΙστορίαςΥποχρεωτικό ΕιδίκευσηςΧειμερινό/Εαρινό-10
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του κλάδου ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του κλάδου ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10
Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας του κλάδου ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας του κλάδου ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑυτοκρατορική περίοδος
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά36
Class ID
600104440
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να εντοπίζουν πρωτογενείς ιστορικές πηγές και βιβλιογραφία αναλύουν τις πηγές αυτές σε σχέση με τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία συνθέτουν στοιχεία ώστε να οδηγούνται σε συμπεράσματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα #1 Η αυτοκρατορική εποχή: το περιεχόμενο της έννοιας και τα βασικά γνωρίσματα της περιόδου. Οι βασικές γραμματειακές πηγές : ιστοριογράφοι, περιηγητές, ρήτορες και φιλόσοφοι των αυτοκρατορικών χρόνων. Οι επιγραφικές πηγές και τα είδη τους Εβδομάδα #2 Οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: άρχοντες, βουλή και εκκλησία του δήμου. Το φαινόμενο του ευεργετισμού. Εβδομάδα #3 Μαρτυρίες για τη λειτουργία της βουλής και της εκκλησίας του δήμου στις ελληνικές πόλεις (παρουσίαση από τον διδάσκοντα) Εβδομάδα #4 Μαρτυρίες για τη λειτουργία της βουλής και της εκκλησίας του δήμου στις ελληνικές πόλεις (παρουσίαση από τους φοιτητές) Εβδομάδα #5 Μαρτυρίες για τον θεσμό της γερουσίας (παρουσίαση από τον διδάσκοντα). Εβδομάδα#6 Μαρτυρίες για τον θεσμό της γερουσίας (παρουσίαση από τους φοιτητές) Εβδομάδα #7 Μαρτυρίες για τους ιδιωτικούς συλλόγους (παρουσίαση από τον διδάσκοντα). Εβδομάδα #8 Μαρτυρίες για τους ιδιωτικούς συλλόγους (παρουσίαση από τους φοιτητές) Εβδομάδα #9 Οι αποδόσεις τιμών και ο ευεργετισμός (παρουσίαση από τον διδάσκοντα) Εβδομάδα #10 Οι αποδόσεις τιμών και ο ευεργετισμός (παρουσίαση από τους φοιτητές). Εβδομάδα #11 αυτοκρατορική λατρεία (παρουσίαση από τον διδάσκοντα) Εβδομάδα #12 αυτοκρατορική λατρεία (παρουσίαση από τους φοιτητές) Εβδομάδα #13 Γενική αποτίμηση και συμπεράσματα.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1605,3
Σύνολο1605,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή στο μάθημα και στη σύνθεση εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση G. Alföldy, Ιστορία της Ρωμαϊκής κοινωνίας (μτφρ: Αγγ. Χανιώτης), Αθήνα 1992, 171-191 W. Ameling, «Ιστορία του ελληνικού κόσμου. Αυτοκρατορικοί χρόνοι», στο H.-G. Nesselrath (επιμ.), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμος A΄.Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2001, P. Garnsey – R. Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, Ηράκλειο 1995 M. Guarducci, Η Ελληνική Επιγραφική. Από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο (μτφρ. Κ. Κουρεμένος, εποπτεία/βιβλιογραφική ενημέρωση Σ. Ανεζίρη, Χ. Κριτζάς, Κ. Μπουραζέλης), Αθήνα 2008. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Τόμος ΣΤ: Ελληνισμός και Ρώμη, Αθήνα 1976. Μ. Sartre, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Ανατολικές επαρχίες από τον Αύγουστο μέχρι τους Σεβήρους, Αθήνα 2012 P. Garnsey, –R. Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμός (μετάφραση Β. Ι. Αναστασιάδης, επιμέλεια Γ. Σουρής), Ηράκλειο 1995. Ξενόγλωσση T. R. S. Broughton, «Roman Asia», στο T. Frank (επιμ.), An Economic Survey of Ancient Rome vol. IV, Baltimore 1938, 499-918 S. Dmitriev, City government in Hellenistic and Roman Asia Minor, New York 2005 A. H. M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940. A. H. M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1937. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton 1950. A. Lintott, Imperium Romanum. Politics and Administration, London 1993. Temporini - W. Hase, (επιμ.), Aufstieg und Niedergung der römischen Welt, II. 7. 1-2, Berlin – New York 1980. J. A. O. Larsen, «Roman Greece», στο T. Frank (επιμ.), An Economic Survey of Ancient Rome vol. IV, Baltimore 1938, 261-498 P. J. Rhodes (with D. M. Lewis), The Decrees of the Greek States, Oxford 1997. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire², Oxford 1957. M. Sartre, L’Orient Romain, Paris 1990 Cambridge Ancient History, Vol. XI², Cambridge 2000. Rizakis, A. D. (επιμ.), Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political Aspects. Athens 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-11-2015