ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-ΣΗΜΕΡΑ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-ΣΗΜΕΡΑ) / MODERN GREEK POETRY (1914 to the present)
ΚωδικόςΝΕΦ205
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000960

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 334
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-ΣΗΜΕΡΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600104593
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΙΑΤΡΟΥ-ΙΑΚΩΒ Μ.(ΠΕ-Ω)Μαρία Ιατρού-Ιακώβ
2. ΒΑΡΕΛΑΣ Λ.(ΚΕ-ΠΑ)Λάμπρος Βαρελάς
3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ Ε./ΠΕΤΚΟΥ (Α-ΚΑ)Ελένη Αραμπατζίδου, Ευθυμία Πέτκου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΚΑΜΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: -Να εξετάζουν τη νεοελληνική ποίηση της περιόδου σε σχέση με τα αισθητικά, πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής. -Να διατυπώνουν τις βασικές αρχές των κινημάτων και να επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ τους. -Να επιχειρούν ερμηνείες και να προσεγγίζουν διεξοδικά τα αντιπροσωπευτικά κείμενα της περιόδου. -Να συλλέγουν κατάλληλα ερευνητικά δεδομένα και να τα διαχειρίζονται αξιολογώντας τη σημασία τους κατά το σχεδιασμό της εργασίας τους. -Να αναπτύσσουν την ικανότητά τους στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση κειμένων και να εντοπίζουν εκλεκτικές συγγένειες σε επίπεδο θεματικής και ρητορικής. -Να εκτιμούν τη χρήση της τεχνολογίας και να την αξιοποιούν αποτελεσματικά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της αξιολόγησης αλλά και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη νεοελληνική ποίηση από το 1914 ως τις μέρες μας, και αποσκοπεί σε μια πρώτη παρουσίαση και γνωριμία με το έργο των πιο σημαντικών ποιητών που πρωτοεμφανίστηκαν στο διάστημα αυτό. Σε κάθε διδακτική ενότητα θα εξετάζονται ποιητές και κείμενά τους, με έμφαση σε ζητήματα θεματικής και μορφής, ενώ παράλληλα θα επιχειρείται η τοποθέτησή τους στο ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης Eλλάδας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/ήτριες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική παραγωγή της περιόδου, όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι ποιητές, καθώς επίσης και για τους λογοτεχνικούς θεσμούς: γενιές, σχολές, ρεύματα και κινήματα, λογοτεχνικά περιοδικά.
Λέξεις Κλειδιά
νεοελληνική ποίηση, 20ός-21ος αιώνας, κινήματα, πρωτοπορία, ιστορία των ιδεών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ κατά τη διδασκαλία στην αίθουσα για την παρουσίαση του μαθήματος μέσω word και powerpoint και χρήση του παγκόσμιου ιστού (internet) για τη βιβλιογραφική ενημέρωση των φοιτητών και για επικοινωνία τους με τις διδάσκουσες. Επίσης οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους τη νησίδα Η/Υ του Τμήματος όπου μπορούν να εκπονούν εργασίες και βιβλιογραφική αναζήτηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,5
Εξετάσεις843
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης απαρτίζεται τόσο από ερωτήματα σύντομης απάντησης όσο και από ερωτήματα ανάπτυξης όπου εξετάζεται η συντακτική και γραμματική ικανότητα των φοιτητών. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ποιοτικά και ποσοτικά, είναι ρητά προσδιορισμένα, καθώς δίπλα σε κάθε ερώτηση αναγράφεται το σύνολο των μονάδων στο οποίο αντιστοιχεί και έχουν γίνει γνωστά στους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, τόσο με την προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα και στις ώρες συνεργασίας όσο και στο πλαίσιο διαδικτυακής επικοινωνίας. Το επίπεδο της εξέτασης σχετίζεται με τις βασικές ικανότητες που καταγράφονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και δεν βασίζεται στην απλή απομνημόνευση στοιχείων αλλά επικεντρώνεται στην αφομοίωση της γνώσης. Εναλλακτική δυνατότητα για αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS, παρέχει η εκπόνηση εργασίας στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Η ελληνική ποίηση, τ. Γ΄: Η ανανεωμένη παράδοση, επιμ. Κ. Στεργιόπουλος, Σοκόλης, Αθήνα 2000. 2) Η ελληνική ποίηση,τ. Δ΄: Νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέμου, επιμ. Α. Αργυρίου, Σοκόλης, Αθήνα 2000. 3) Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα. Μια συγχρονική ανθολογία, επιμ.-ανθ. Ε. Γαραντούδης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008. 4) Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη. Επιλογή κριτικών κειμένων, επιμ. Δ. Δασκαλόπουλος, ΙΤΕ/ ΠΕΚ, Ηράκλειο 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μελέτες και άρθρα αναρτημένα στο διαδικτυακό ιστότοπο του Τμήματος (http://www.lit.auth.gr/node/122) και στο blackboard.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-02-2016