ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ / MECHANICAL VIBRATION AND MACHINE DYNAMICS
Κωδικός124
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣωτήριος Νατσιάβας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000414

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 386
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600105142

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Β)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα557-558 (85)
ΗμερολόγιοThursdsay 12:00 to 15:00
ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Β)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα557-558 (85)
ΗμερολόγιοFriday 13:00 to 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 108 ΣΤΑΤΙΚΗ
 • 112 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • 116 ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Kατάστρωση και αναλυτική επίλυση των εξισώσεων κίνησης που περιγράφουν την δυναμική απόκριση μηχανικών συστημάτων με διακριτές ή συνεχώς κατανεμημένες ιδιότητες για μικρά εύρη ταλάντωσης. Εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων Μηχανολόγου Μηχανικού (μέτρηση και αξιολόγηση ταλαντώσεων, απόσβεση ταλαντώσεων, δυναμικός υπολογισμός θεμελιώσεων μηχανών, επίδραση εσωτερικής απόσβεσης και τριβών, ζυγοστάθμιση περιστρεφομένων σωμάτων).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γραμμικός ταλαντωτής ενός βαθμού ελευθερίας: ελεύθερη απόκριση (ιδιοσυχνότητα, μέτρο απόσβεσης), εξαναγκασμένη ταλάντωση (αρμονική, περιοδική, κρουστική και απεριοδική διέγερση), συντονισμός. Ταλάντωση διακριτών συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας: μοντελοποίηση, κατάστρωση εξισώσεων κίνησης, προσδιορισμός δυναμικής απόκρισης με τη μέθοδο αναλύσεως ιδιομορφών (ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, συνθήκες καθετότητας, ανάπτυξη ιδιομορφών). Αξονικές, στρεπτικές και καμπτικές ταλαντώσεις συνεχών φορέων. Eφαρμογές: μέτρηση και αξιολόγηση ταλαντώσεων, απόσβεση ταλαντώσεων, δυναμικός υπολογισμός θεμελιώσεων μηχανών, επίδραση εσωτερικής απόσβεσης και τριβών, ζυγοστάθμιση περιστρεφομένων σωμάτων, δυναμική απόκριση μηχανισμών με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Εργαστηριακή Άσκηση0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1103,7
Εκπόνηση Θεμάτων100,3
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Σ. Νατσιάβας, “Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων,” Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2001. 2. Σ.Α. Παϊπέτης και Δ.Κ. Πολύζος, “Ταλαντώσεις και Κύματα,” Εκδόσεις Ιων, Αθήνα. 3.Α. Κανάραχος και Ι. Αντωνιάδης, “Δυναμική Μηχανών,” Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. S. Timoshenko, D.H. Young and W. Weaver, "Vibration Problems in Engineering," 4th Ed., J. Wiley & Sons, 1974. 2. W.C. Hurty and M.F. Rubinstein, "Dynamics of Structures," Prentice Hall, 1964. 3. R.W. Clough and J. Penzien, "Dynamics of Structures," McGraw-Hill, 1975. 4. L. Meirovitch, "Analytical Methods in Vibrations," The MacMillan Company, 1967. 5. R.R. Craig, "Structural Dynamics," J. Wiley & Sons, 1981. 6. D.J. Inman, "Vibration with Control, Measurement and Stability," Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey, 1989. 7. S.S. Rao, "Mechanical Vibrations," 2nd ed., Addison Wesley, 1990. 8. A.D. Dimarogonas and S. Haddad, "Vibration for Engineers," Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey, 1992. 9. D.J. Ewins, "Modal Testing: Theory and Practice," J. Wiley & Sons, 1984.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2018