ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ / Nature conservation and Forest Landscape Planning
Κωδικός0110Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000439

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600105707
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1) Να εποπτεύουν και να αξιολογούν τις λειτουργίες και τις αξίες των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας, καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. 2) Να διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο για την ολοκληρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας χερσαίων οικοσυστημάτων. 3) Να εκπονούν μελέτες ανάλυσης και αξιολόγησης του τοπίου. 4) Να διαθέτουν το υπόβαθρο και τις απαραίτητες ικανότητες για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 5) Να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για την εκπόνηση μελετών και έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης έντονα διαταραγμένων δασικών εκτάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστήματα κατάταξης προστατευμένων περιοχών, Σχεδιασμός και διαχείριση προστατευμένων περιοχών, Συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης προστατευμένων περιοχών, Οικολογικοί διάδρομοι, Δασοκομικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης σπάνιων δασικών οικοσυστημάτων, Επίδραση των αναδασώσεων στη βιοποικιλότητα, Ανάλυση και διαχείριση του τοπίου, Ανάλυση επιπτώσεων από ανθρώπινες επεμβάσεις, Ανάλυση, σχεδιασμός και αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Δασοκομικοί χειρισμοί και διαμόρφωση του τοπίου, Επίδραση των αναδασώσεων στο τοπίο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2015