ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Forest and Water Enginnering Works in Relation to the Environment
Κωδικός0411Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000475

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600105749
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να μάθουν πως προσαρμόζεται ένα έργο στο φυσικό περιβάλλον Να κατανοήσουν τον μηχανισμό δράσης του περιβάλλοντος επάνω στα δασοτεχνικά και υδρονομικά έργα Να είναι σε θέση τα συντάξουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Να είναι σε θέση να συντάξουν μελέτη αποκατάστασης τοπίου μετά από διατάραξη από τεχνικό έργο (λατομείο, ανεμογεννήτριες, κ.α.)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή και γενικές αρχές. Γενικά για το περιβάλλον και την προστασία του. Τα Δασοτεχνικά έργα σαν στοιχείο διατάραξης του τοπίου και ανάπτυξης της περιοχής. Επίδραση των υδρονομικών έργων στο περιβάλλον (στερεομεταφορά, διαμόρφωση των κοιτών, παρόχθια βλάστηση, εκβολικό οικοσύστημα). Εκτίμηση των επιπτώσεων από τις κατασκευές στο περιβάλλον. Νομικό πλαίσιο σχετικό με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Προσαρμογή των Δασοτεχνικών και Υδρονομικών έργων στο φυσικό περιβάλλον (σχεδιασμός, μελέτη κατασκευή).
Λέξεις Κλειδιά
Δασοτεχνικά και υδρονομικά έργα, προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Έρευνα στο διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Άσκηση Πεδίου381,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων381,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων120,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,3
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες Επίδοση στις ασκήσεις Ατομικές εργασίες Προφορική εξέταση Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις ΦΕΚ σχετικά με το περιβάλλον
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-04-2017