Κοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir) / Qur’an and Commentaries (Classical Tafsir Formation)
ΚωδικόςΥ102
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρίνα άννα Πυροβολάκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012619

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 57
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600105781
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα είναι σε θέση να αναγιγνώσκουν την κλασική αραβική κορανική γλώσσα, να κατανοούν και να μεταφέρουν μέρος του κειμένου στην ελληνική γλώσσα, να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν τα ερμηνευτικά ζητήματα που αφορούν στο Κοράνιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα θεραπεύει το ταφσίρ, δηλαδή τον ειδικό κλάδο γνώσης των ισλαμικών κορανικών επιστημών (al-‘ulūm al-qurāniyya), ο οποίος ασχολείται με την ερμηνεία του Κορανίου. Μετά από μια απαραίτητη εισαγωγή στο κορανικό κείμενο, παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σχολιαστές/ εξηγητές (mufassirūn) του Κορανίου, από τους πρώτους αιώνες της ισλαμικής ιστορίας μέχρι τον 15ο αιώνα. Εν συνεχεία μελετώνται και αναλύονται επί μέρους θέματα του Κορανίου υπό το πρίσμα του λεγόμενου «κλασικού ταφσίρ», δηλαδή της καθιερωμένης και επικρατούσας την εποχή εκείνη εξηγητικής ερμηνείας και σχολιασμού του κορανικού κειμένου. Στο τέλος του μαθήματος για τα κλασσικά ταφσίρ του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη σημασία τους για την ερμηνεία του Κορανίου και να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και το πώς η «επιστήμη της ερμηνείας του Κορανίου» εφαρμοζόταν από τους μουσουλμάνους λόγιους του 8ου-15ου αιώνα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση Power Points κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Συνεργασία με φοιτητές μέσω E-Mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις180,7
Σύνολο1305,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις (γραπτές-προφορικές) ή σε μορφή εργασιών. Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη συνυπολογίζεται στην τελική τους αξιοολόγηση/
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 2. Αλμπέρτ Χουράνη, (2009), Η Ιστορία του Αραβικού Κόσμου, Ψυχογιός, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-08-2018