ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ / Introduction to Health Policy and Primary Health Care
ΚωδικόςΙΑ0365
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Κονδύλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000003

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600105922
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡ.& ΕΡΕΥΝΑ
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η επιστημονική και κοινωνική συγκρότηση των φοιτητών/τριών μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Η εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες μέσω της επαφής τόσο με υγιή όσο και ασθενή μέλη της κοινότητας. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: • να αναγνωρίζουν την επιδημιολογική – πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας • να έχουν κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της φροντίδας υγείας στην κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη • να μπορούν να διακρίνουν τα όρια μεταξύ των βαθμίδων υπηρεσιών υγείας και τη λειτουργία της διασύνδεσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας • να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, • να εκτεθούν στην προσέγγιση της Γενικής Ιατρικής στην εκτίμηση αναγκών υγείας του πληθυσμού, τη διάγνωση στην κοινότητα και την διαχείριση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Επιστημολογία της Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Υγεία και Κοινωνία, Επιδημιολογικά δεδομένα ‐ Προσδιοριστές Υγείας, Προαγωγή Υγείας – Βαθμίδες Πρόληψης ‐ Επιλεκτική και ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ‐ Διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία ‐ Ομάδα Υγείας ‐ O ρόλος του ιατρού Γενικής Ιατρικής, Οργάνωση Συστημάτων Υγείας ‐ Εθνικό Σύστημα Υγείας ‐ Βαθμίδες υπηρεσιών υγείας ‐ Σχεδιασμός, Oργάνωση & Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας ‐ Σύστημα καταγραφής και αξιοποίησης της πληροφορίας ‐ Κάρτα Υγείας‐ Συμμετοχή της κοινότητας στον σχεδιασμό των υπηρεσιών ΠΦΥ‐ Επίσκεψη σε ΚΑΠΗ και σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επίσκεψη σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) εφημερεύοντος νοσοκομείου.
Λέξεις Κλειδιά
Γενική Ιατρική, κλινική άσκηση, ΠΦΥ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μικρές εργασίες σε κάθε μάθημα για καλύτερη κατανόηση. Τελική γραπτή εργασία σε επιλεγμένο θέμα η οποία παρουσιάζεται προφορικά την τελευταία ημέρα του μαθήματος. Τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εγχειρίδιο Γενικής Ιατρικής, Anne Stephenson, Εκδόσεις University Press (ISBN 978-960-12-2090-1)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημείωσης Μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2015