ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / Practical exercise in Primary Care Medicine & General Medicine
ΚωδικόςΙΑ0409
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕμμανουήλ Σμυρνάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000443

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία35
Class ID
600105942
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡ.& ΕΡΕΥΝΑ
2. .
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου και γενικά την επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: • να αναγνωρίζουν την επιδημιολογική ‐ πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας, μέσα από την επαφή τους με όλο το φάσμα των αντίστοιχων υπηρεσιών και προ‐γραμμάτων • να έχουν κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της φροντίδας υγείας στην κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη • να μπορούν να διακρίνουν τα όρια μεταξύ των βαθμίδων υπηρεσιών υγείας και τη λειτουργία της διασύνδεσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας • να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως και τις προσδοκίες των ασθενών από τους Γενικούς Ιατρούς τους σε θέματα διάγνωσης και διαχείρισης των προβλημάτων τους ανεξάρτητα από ηλικία, εθνικότητα και φύλο • να γνωρίσουν το φάσμα των οξέων περιστατικών και χρόνιων ασθενειών που απαντώνται στην κοινότητα, όπως και τους ποικίλους τρόπους αρχικής εμφάνισης της νόσου και να αποκτήσουν εμπειρία στην άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων των ασθενών • να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της νόσου, από την πρώτη της εμφάνιση μέχρι την τελική έκβαση μέσα από την ολιστική προσέγγιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνει στα παρακάτω αντικείμενα: 1. Κοινωνική Ιατρική: Γνώσεις και δεξιότητες της Κοινωνικής Ιατρικής που είναι απαραίτητες στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική. 2. Σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας: Η πληροφορική και αρχές διαχείρισης των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας. 3. Κλινικές δεξιότητες: Κλινικές δεξιότητες στην ΠΦΥ, με επίκεντρο την ικανότητα διάκρισης των ασθενών που χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα και αυτών που αντιμετωπίζονται στο σπίτι και το Κέντρο Υγείας, βασικοί χειρισμοί επείγουσας ιατρικής, διαγνωστική προσπέλαση και θεραπεία των συχνότερων οξέων και χρονίων νοσημάτων στην κοινότητα και το σπίτι. 4. Oμάδα Υγείας: Η διεπιστημονική ομάδα υγείας (ορισμοί ‐ διάκριση ρόλων), διεπιστημονική ‐ διατομεακή και διεπαγγελματική φροντίδα υγείας του πληθυσμού. 5. Διασύνδεση μεταξύ Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Κοινή διαχείριση των προβλημάτων των χρόνιων ασθε‐νών (shared care) μεταξύ των γιατρών Γενικής Ιατρικής και των γιατρών νοσοκομειακών ειδικοτήτων, διαδικασίες παραπομπής και απόφαση για παραπομπή. 6. Επικοινωνία: Σχέση γιατρού‐αρρώστου, επικοινωνία με ασθενείς, την οικογένεια και φορείς της κοινότητας. 7. Επαγγελματική συμπεριφορά και επιστημονική δεοντολογία: Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, ανάλυση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της ιατρικής, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αυτομόρφωση.
Λέξεις Κλειδιά
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γενική ιατρική, κλινική άσκηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Κλινική Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της άσκησης η διαδικασία της αξιολόγησης είναι πολλαπλή. Ο φοιτητής στη διάρκεια της άσκησης προετοιμάζει και υποβάλει ατομικά μέσα από το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ στοχευμένες εργασίες. Η υποβολή των εργασιών γίνεται σταδιακά - στο τέλος κάθε εβδομάδας - και υπάρχει μια κλιμακούμενη διαβάθμιση της δυσκολίας και του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία τους. Στο τέλος της Κλινικής Άσκησης ο φοιτητής παρουσιάζει μέρος των εργασιών του στο Κέντρο Υγείας. Στο Κέντρο Υγείας αξιολογείται η ολοκλήρωση του φακέλου με τις εργασίες των φοιτητών και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις εφημερίες. Στο ΑΠΘ γίνεται η τελική αξιολόγηση των φοιτητών με την παρουσίαση των εργασιών σε μια ατομική προφορική διαδικασία και γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εγχειρίδιο Γενικής Ιατρικής, Anne Stephenson, Εκδόσεις University Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-01-2018