ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ / Neurology
ΚωδικόςΙΑ0301
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυφροσύνη Κουτσουράκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000299

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία35
Class ID
600106012
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Γ΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0302 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Η
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα αποκτήσουν σχετική ικανότητα: - στην λήψη ενός ολοκληρωμένου νευρολογικού ιστορικού - στην εκτέλεση μιάς πλήρους νευρολογικής εξέτασης - στην ερμηνεία των ευρημάτων της νευρολογικής εξέτασης - στην αναγνώριση και διαφορική διάγνωση μιάς νευρολογικής παθολογικής κατάστασης καθώς και στη θεραπευτική της αντιμετώπιση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του Νευρικού Συστήματος του ανθρώπου στην φυσιολογική και παθολογική κατάσταση. Η γνώση αυτή προκύπτει από την μελέτη της ανατομίας και φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος καθώς και από την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των νοσημάτων και των δυσλειτουργιών του για να συμπληρωθεί από την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση τους. Η κλινική άσκηση (κλινική άσκηση σε αίθουσα διδασκαλίας και στους θαλάμους ασθενών)στοχεύει στην εκμάθηση της λήψης νευρολογικού ιστορικού και στην κατανόηση της μεθοδολογίας της νευρολογικής εξέτασης – κρανιακά νεύρα, πυραμιδικό σύστημα, περιφερικός κινητικός νευρώνας, βασικά γάγγλια, παρεγκεφαλίδα, αισθητικός μηχανισμός (επιπολής, εν τω βάθει και συνδυασμένη αισθητικότητα) και ανώτερες φλοιïκές λειτουργίες. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται :1) να ερμηνεύουν τα ευρήματα της νευρολογικής εξέτασης, 2) να εντοπίζουν την βλάβη στο νευρικό σύστημα και 3) να αναγνωρίζουν,κατα το δυνατόν, την νευρολογική πάθηση.
Λέξεις Κλειδιά
Νευρολογία, Νευρολογική εξέταση, Παθήσεις νευρικού συστήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία στη κλινική άσκηση στην αίθουσα γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η επικοινωνία των φοιτητών με την γραμματεία της κλινικής και με μέλη ΔΕΠ γίνεται εκτός της προσωπικής επαφής με την χρήση του διαδικτύου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Φροντιστήριο
Κλινική Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά. Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται στους θαλάμους των ασθενών και περιλαμβάνουν κλινική εξέταση ασθενούς καθώς και ερωτήσεις για την παθολογική κατάσταση του.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο 22768737: Νευρολογία, Karl F.Masuhr Βιβλίο 17420: Νευρολογία Λογοθέτη, ΛογοθέτηςΙ,ΜυλωνάςΙ Βιβλίο 17419: Νευρολογία, Τάσκος Ν Βιβλίο 13255867:NETTER'S Σύνοψη Νευρολογίας, Misulis Head
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Oxford Handbook of Neurology, Eds.Manji H et al,2007 Neurology and Neurosyrgery illustrated,Eds. Lindsay K, Bone I, 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-06-2016