ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / Internal Medicine
ΚωδικόςΙΑ0319
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Σαββόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000317

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία35
Class ID
600106028
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5. Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
6. Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
8. Γ΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΉ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο φοιτητής σαφή εικόνα της Εσωτερικής Παθολογίας , να κατανοήσει πλήρως τις κλασσικές γνώσεις , αλλά και τις νεώτερες , που αφορούν κάθε νόσημα η ομάδα νοσημάτων , ακόμη και αυτών που άπτονται των διαφόρων υποειδικοτήτων . Ταυτόχρονα η μακροχρόνια καθημερινή παρουσία των φοιτητών στους θαλάμους των ασθενών και η καθημερινή διδακτική επίσκεψη , σκοπό έχουν να καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αποκτήσει ευχέρεια στην προσέγγιση και την κλινική εξέταση των ασθενών , στην αξιολόγηση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων , με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της διερεύνησης των περιστατικών ,την διαφορική διάγνωση και την διάγνωση . Περαιτέρω δε να αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες σε ιατρικούς χειρισμούς και παρεμβατικές πράξεις ,όπως επίσης να καταστούν ικανοί να κατανοούν και να οργανώνουν τις θεραπευτικές μεθόδους στον ασθενή. Εκτός αυτών ο φοιτητής καθοδηγείται στην αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών από διάφορες πηγές , στην οργάνωση παρουσίασης θέματος που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της Εσωτερικής Παθολογίας , όπως επίσης στην σύνταξη κατα-τοπιστικού πληροφοριακού σημειώματος για την κατάσταση του ασθενούς του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Κλινική άσκηση Καθημερινή επαφή με τον ασθενή (ιστορικό – κλινική εξέταση),συμμετοχή στην διε-ρεύνηση των περιστατικών ,την διαφορική διάγνωση , την διάγνωση και την θερα-πευτική αντιμετώπιση των ασθενών με διδακτικές επισκέψεις του Καθηγητή και των άλλων μελών ΔΕΠ. Κλινική Άσκηση στα Επείγοντα Ιατρεία των Νοσοκομείων γίνεται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας, μετά το πέρας του απογευματινού ωρολογίου προγράμματος. Β. 1.Διαλέξεις και φροντιστηριακά μαθήματα κατά το εξής πρόγραμμα: Λοιμώξεις αναπνευστικού, Μηνιγγίτιδα, ΧΑΠ-Βρογχικό Άσθμα, Ουρολοιμώξεις, Πνευμονική Εμβολή, Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια, Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές, Αντιμετώπιση ΟΝΑ, Πεπτικό Έλκος-Προφύλαξη σε ΜΣΑΦ, Εργαστηριακή Διερεύνηση Αναιμίας, Διερεύνηση Λεμφαδενοπάθειας, Χρόνια Κολπική Μαρμαρυγή, Οξύ Πνευμονικό Οίδημα, Αρτηριακή Υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Δυσλιπιδαιμία, Οστεοπόρωση, Αλλεργικές Αντιδράσεις, Ασθενής με Αρθρίτιδα, Επείγοντα στην Παθολογία, Επείγοντα στην Καρδιολογία, Αντιμετώπιση Καταπληξίας,Οξείες Υπεργλυκαιμικές Καταστάσεις, Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Αιματολογία, Ιδιοπαθής Θρομβοπενική Πορφύρα-Νεότερες Εξελίξεις, Κίρρωση Ήπατος 2. Παρουσιάσεις Περιστατικών 3. Παρουσιάσεις από Φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,6
Σεμινάρια100,4
Φροντιστήριο251,0
Κλινική Άσκηση30011,5
Σύνολο35013,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
« Εσωτερική Παθολογία» (1 Τόμος)μελών ΔΕΠ Τομέα Παθολογίας ΑΠΘ, 4η Έκδοση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-06-2018