Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία / Media Ethics
ΚωδικόςΔΗ0100
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔεσποινα Χρονακη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000134

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600107023

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΔημοσιογραφίας (Εγνατίας 46)
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 4Α (331)
ΗμερολόγιοΤρίτη 11:30 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές 1-εξοικειώνονται με τις θεωρητικές έννοιες της ηθικής και της δεοντολογίας και τη σημασία τους για το δημοσιογραφικό επάγγελμα. 2- εξοικειώνονται με τους βασικούε κανόνες δεοντολογίας, 3- κατανοούν το ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφική ηθική / δεοντολογία στο πλαίσιο της δημόσιας μιντιακής σφαίρας, 4- αντιλαμβάνονται πως η άσκηση της ελευθερίας του Τύπου ιδίως σε επαγγελματική βάση, εμπερικλείει καθήκοντα και ευθύνες και μαθαίνουν ποια είναι τα καθήκοντα αυτά, 4- επιλύουν συγκρούσεις μεταξύ αντιτιθέμενων ηθικών αξιών στην πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται: οι έννοιες της ηθικής και της δεοντολογίας, η σημασία και η σκοπιμότητα της "δεοντολογίας" και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η σχέση της με το δίκαιο, την ηθική και τα συναλλακτικά ήθη, η έννοια και η σημασία της αυτορρύθμισης. Στη συνέχεια, ύστερα από μια ιστορική αναδρομή στην κατοχύρωση των ελευθεριών της έκφρασης, του Τύπου και στην παράλληλη γέννηση και εξέλιξη του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, εξετάζονται οι θεωρίες σχετικά με τη φύση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και οι βασικές αρχές και αξίες του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Ακολουθεί η συγκριτική επισκόπηση δεοντολογικών κειμένων, που ισχύουν σε διάφορες χώρες, καθώς και η μελέτη των μη κυβερνητικών θεσμών αυτορρυθμιστικού χαρακτήρα στο πεδίο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, όπως τα Συμβούλια Τύπου και οι διαμεσολαβητές (ombudsmen).
Λέξεις Κλειδιά
δημοσιογραφική ηθική, αυτορρύθμιση, Συμβούλια Τύπου, ombudsmen
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • επιστημονικά άρθρα, πρακτικές ασκήσεις στο διαδίκτυο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιώ το Facebook, το Drop-box, την ιστοσελίδα του Τμήματος και το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για την επικοινωνία μου με τους φοιτητές και ιδίως για την κοινοποίηση της ύλης των εξετάσεων,για τρέχουσες ανακοινώσεις και για την αποστολή βιβλιογραφίας, σημειώσεων και κάθε είδους επιστημονικού υλικού υλικού που ενδιαφέρει τους φοιτητές. Γενικότερα, χρησιμοποιώ το διαδίκτυο στην επιστημονική μου έρευνα, για τον εντοπισμό και τη συλλογή βιβλιογραφικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις24
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Φροντιστήριο12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο136
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές απαντούν σε 4 από τα 6 θέματα που τους δίνονται, τα θέματα είναι σύντομης ανάπτυξης, ενώ ενδεικτικές ερωτήσεις-θέματα, περιέχονται στο φάκελο του μαθήματος που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.. 2. Προαιρετική γραπτή εργασία προόδου: παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να βελτιώσει το βαθμό του κατά 1-3 μονάδες, εφ'όσον έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση. Η εργασία παραδίδεται σε γραπτή μορφή την ημέρα των εξετάσεων.Συνήθως πρόκειται για σχολιασμό - περίληψη επιστημονικών άρθρων, κατά κανόνα ξενόγλωσσων. 3. Ο φοιτητής που έχει επιλέξει να εκπονήσει γραπτή εργασία μπορεί αν το επιθυμεί να αναπτύξει σύντομα και προφορικά το θέμα του κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος. Η προφορική παρουσίαση συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό. 4. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί ο φοιτητής να ζητήσει να εξεταστεί προφορικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ε. Δεληγιάννη, Ηθική των Μ.Μ.Ε. - Δημοσιογραφική Δεοντολογία, εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2004.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συμπληρωματική βιβλιογραφία - C. Atton & J. F. Hamilton, Alternative journalism, London: Sage Publications 2008. - C. Atton, Why alternative journalism matters, Journalism, Vol. 10 (3), 2009, 283. - J. Y. M. Nip, Exploring the second phase of public journalism, Journalism Studies, Vol. 7, No 2, 2006, 212. - KENNETH STARCK, What’s Right/Wrong with Journalism Ethics Research?Journalism Studies, Volume 2, Number 1, 2001, pp. 133–152. - LEE WILKINS, BONNIE BRENNEN Temple University, Conflicted Interests, Contested Terrain: journalism ethics codes then and now, Journalism Studies, Volume 5, Number 3, 2004, pp. 297–309, -Stephen J. A. Ward, Global Journalism Ethics: Widening the Conceptual Base, Global Media Journal -- Canadian Edition, 2008, Volume 1, Issue 1, pp. 137-149, http://www.gmj.uottawa.ca/0801/inaugural_ward.pdf - P. S. Voakes, A Brief History of Public Journalism, National Civic Review, Fall, 2004, 25-35. Ιστοσελίδες 1. WIKIPEDIA Journalism ethics and standards http://en.wikipedia.org/wiki/Journalism_ethics_and_standards#Evolution_and_purpose_of_codes_of_journalism Journalistic objectivity http://en.wikipedia.org/wiki/Journalistic_objectivity Freedom of the press http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_press Media manipulation http://en.wikipedia.org/wiki/Media_manipulation First Amendment to the United States Constitution http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution Fourth Estate http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Estate 2. JOURNALISM ETHICS CASES ONLINE, http://journalism.indiana.edu/resources/ethics/
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2014