Ερευνητική Δημοσιογραφία : Παγκόσμια Διαφθορά και Διαφάνεια

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρευνητική Δημοσιογραφία : Παγκόσμια Διαφθορά και Διαφάνεια / Research Journalism : Global Intervention and Transparency
ΚωδικόςΔΗ4800
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣοφία Καϊτατζή γουίτλοκ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012805

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρευνητική Δημοσιογραφία : Παγκόσμια Διαφθορά και Διαφάνεια
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600107053
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ερευνητική Δημοσιογραφία: Παγκόσμια Διαφθορά και Διαφάνεια Μάθημα της καθηγήτριας Σοφίας Καϊτατζή-Γουίτλοκ Tίτλος Μαθήματος: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ Κωδικός Μαθήματος ΔΗ4800 Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης και πρακτικής Κατηγορία Μαθήματος: Επιλογής, κατεύθυνση δημοσιογραφίας Διδ. Ωρες/Εβδομάδα: Τρεις [3] ECTS: Ώρες: 5 79 Εξάμηνο: 6ο φοιτητικό και εαρινό εξάμηνο Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Προηγούμενα μαθήματα κατεύθυνσης Διδάσκων/ουσα: Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ Διδακτική/ Εργαστηριακή συνδρομή: - Περιγραφή Μαθήματος Το μάθημα εισάγει στη ‘φιλοσοφία’ και το ήθος της κριτικής ‘ερευνητικής δημοσιογραφίας’. Εξηγεί την έξαρσή της, αναδεικνύοντας με παραδείγματα (CIMA, ‘ICIJ’ κ.α.) το μαχητικό της χαρακτήρα. Εστιάζει στις προϋποθέσεις τελέσφορης άσκησης της δαπανηρής και χρονοβόρας δημοσιογραφίας που αφορά: [α] ανίχνευση παράνομων ενεργειών οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος με ακριβοδίκαιο επαγγελματισμό, καθώς και την ανάγκη δημόσιας, μη-κερδοσκοπικής χρηματοδότησής της, [β] προσήλωση στη διερεύνηση αφανών δομικών μορφών εξουσίας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο σχέσεων, [γ] έλεγχο επιμελώς συγκαλυμμένων πηγών ισχύος, με γνώμονα: διαφάνεια, εκδημοκρατισμό, ισοπολιτεία, μια δημοσιογραφία που απαιτεί [δ] επαγγελματικό σθένος αντιμετώπισης συγκρουσιακών ζητημάτων. Αναλύονται τα ανατρεπτικά αποτελέσματα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ιδίως σε θέματα διαφθοράς. Αναδεικνύεται η δυναμική των διεισδυτικών, ψηφιακών, διαδικτυακών εργαλείων της ‘παγκοσμιοποίησης’ και των συστηματικών δημοσιογραφικών συνεργιών. Συνδυάζονται: θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογία ‘pro et contra ανάλυσης’ και ασκήσεις προσομοίωσης. Ερευνητική Δημοσιογραφία: Παγκόσμια Διαφθορά και Διαφάνεια Μάθημα της καθηγήτριας Σοφίας Καϊτατζή-Γουίτλοκ © Tίτλος Μαθήματος: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ Κωδικός Μαθήματος ΔΗ4800 Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης και πρακτικής Κατηγορία Μαθήματος: Επιλογής, κατεύθυνση δημοσιογραφίας Διδ. Ωρες/Εβδομάδα: Τρεις [3] ECTS: Ώρες: 5 79 Εξάμηνο: 6ο φοιτητικό και εαρινό εξάμηνο Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Προηγούμενα μαθήματα κατεύθυνσης Διδάσκων/ουσα: Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ Διδακτική/ Εργαστηριακή συνδρομή: - Περιγραφή Μαθήματος Το μάθημα εισάγει στη ‘φιλοσοφία’ και το ήθος της κριτικής ‘ερευνητικής δημοσιογραφίας’. Εξηγεί την έξαρσή της, αναδεικνύοντας με παραδείγματα (CIMA, ‘ICIJ’ κ.α.) το μαχητικό της χαρακτήρα. Εστιάζει στις προϋποθέσεις τελέσφορης άσκησης της δαπανηρής και χρονοβόρας δημοσιογραφίας που αφορά: [α] ανίχνευση παράνομων ενεργειών οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος με ακριβοδίκαιο επαγγελματισμό, καθώς και την ανάγκη δημόσιας, μη-κερδοσκοπικής χρηματοδότησής της, [β] προσήλωση στη διερεύνηση αφανών δομικών μορφών εξουσίας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο σχέσεων, [γ] έλεγχο επιμελώς συγκαλυμμένων πηγών ισχύος, με γνώμονα: διαφάνεια, εκδημοκρατισμό, ισοπολιτεία, μια δημοσιογραφία που απαιτεί [δ] επαγγελματικό σθένος αντιμετώπισης συγκρουσιακών ζητημάτων. Αναλύονται τα ανατρεπτικά αποτελέσματα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ιδίως σε θέματα διαφθοράς. Αναδεικνύεται η δυναμική των διεισδυτικών, ψηφιακών, διαδικτυακών εργαλείων της ‘παγκοσμιοποίησης’ και των συστηματικών δημοσιογραφικών συνεργιών. Συνδυάζονται: θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογία ‘pro et contra ανάλυσης’ και ασκήσεις προσομοίωσης. https://www.dropbox.com/s/q87mg1qu0qy0jwf/2017-INVESTIG%20JOURN--TEACH--%20FINAL%20SENT-08-02-17.doc?dl=0
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mαθησιακά Αποτελέσματα 1. Να γνωρίζουν οι φοιτητές τους απαραίτητους όρους, τα δομικά-θεσμικά πλαίσια, αλλά και τα διαρκή διακυβεύματα στην άσκηση κριτικής-ερευνητικής δημοσιογραφίας, επιδεικνύοντας προαπαιτούμενες δεξιότητες. 2. Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της διαφάνειας. Να αποκτήσουν δεξιότητες επίτευξής της, μέσω εμπειριών προσομοίωσης ρόλων ή εκτέλεση ανάλογου δημοσιογραφικού έργου. 3. Να αποδεικνύουν επίγνωση των θετικών αποτελεσμάτων της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας, για τον εκδημοκρατισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις συνέπειες από την απουσία της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή Μαθήματος Το μάθημα εισάγει στη ‘φιλοσοφία’ και το ήθος της κριτικής ‘ερευνητικής δημοσιογραφίας’. Εξηγεί την έξαρσή της, αναδεικνύοντας με παραδείγματα (CIMA, ‘ICIJ’ κ.α.) το μαχητικό της χαρακτήρα. Εστιάζει στις προϋποθέσεις τελέσφορης άσκησης της δαπανηρής και χρονοβόρας δημοσιογραφίας που αφορά: [α] ανίχνευση παράνομων ενεργειών οικονομικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος με ακριβοδίκαιο επαγγελματισμό, καθώς και την ανάγκη δημόσιας, μη-κερδοσκοπικής χρηματοδότησής της, [β] προσήλωση στη διερεύνηση αφανών δομικών μορφών εξουσίας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο σχέσεων, [γ] έλεγχο επιμελώς συγκαλυμμένων πηγών ισχύος, με γνώμονα: διαφάνεια, εκδημοκρατισμό, ισοπολιτεία, μια δημοσιογραφία που απαιτεί [δ] επαγγελματικό σθένος αντιμετώπισης συγκρουσιακών ζητημάτων. Αναλύονται τα ανατρεπτικά αποτελέσματα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ιδίως σε θέματα διαφθοράς. Αναδεικνύεται η δυναμική των διεισδυτικών, ψηφιακών, διαδικτυακών εργαλείων της ‘παγκοσμιοποίησης’ και των συστηματικών δημοσιογραφικών συνεργιών. Συνδυάζονται: θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογία ‘pro et contra ανάλυσης’ και ασκήσεις προσομοίωσης. Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα στοχεύει: - Στη διάκριση των επίμαχων δημοσίων υποθέσεων και τη συστηματική ιεράρχησή τους, στο πλαίσιο πολυδιάστατων υπερσυνοριακών κρίσεων - Στην αντιμετώπισή τους, με τη βοήθεια νέων ψηφιακών διευκολύνσεων για αποκαλυπτική δημοσιογραφία, - Στη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της προστασίας των πηγών στην άσκηση κριτικής ερευνητικής δημοσιογραφίας, - Στην ανάδειξη της αξίας της μαχητικών αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και της επίτευξης ‘πολιτικής γνώσης’, ως ‘παγκόσμιο δημόσιο αγαθό’ (global public good). - Στην ταυτοποίηση των πλέον πρόσφορων προσεγγίσεων και μεθόδων της μαχητικής ερευνητικής δημοσιογραφίας, - Στην υπέρβαση αποσπασματικών προσεγγίσεων, αντιπαραγωγικών για την πολιτική ενημέρωση, με έμφαση στην ικανότητα συνδυασμού περιπτωσιολογίας με μακροσκοπικά επίπεδα-πλαίσια. - Στην εξοικείωση των φοιτητών με το θεωρητικό και θεματικό ρεπερτόριο των δημοσιογραφικών εφαρμογών και της σημαντικής ανάπτυξής τους.
Λέξεις Κλειδιά
διαφάνεια, εξόρυξη συγκαλυμένων δεδομένων, αποκάλυψη, εξακρίβωση, προστασία πηγών, έγκαιρη αποτροπή/πρόληψη κρουσμάτων διαφθοράς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • ραδιοφωνική εκπομπή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Πέρα από τη χρήση των διατιθέμενων ψηφιακών διευκολύνσεων (ppt, video,youtube crowd sourcing,social media etc) η καινοτομία του μαθήματος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ συνίσταται στην ατομική παραγωγή εκ μέρους κάθε φοιτητή / φοιτήτριας μιας επώνυμης ωριαίας ραδιοφωνικής εκπομπής ή ενός ραδιο-ντοιμαντέρ στο Δημοτικό Εθελοντικό Ραδιόφωνο και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα'ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΜΕ ΣΟΦΙΑ'.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις16
Σεμινάρια8
Εργαστηριακή Άσκηση8
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών16
Ραδιοφωνική εκπομπή και προφορική παρουσίαση εργασίας στην τάξη 15
Σύνολο79
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται αδρομερώς σε τέσσερα συστατικά. [1] στην παρουσία και την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα, [2] Στη διαρκή κριτική και εποικοδομητική συμβολή τους και στη σχολιογράφηση των παρουσιαζόμενων έργων των συμφοιτητών. [3] Στην διερεύνηση και παρουσίαση ατομικού ερευνητικού θέματος/εγχειρήματος με τη μορφή: [α] προφορικής παρουσίασης στην τάξη, [β] ως περιεχόμενο ραδιοφωνικού προγράμματος και τέλος, [4] Τη συγγραφή του τελικού δοκιμίου πάνω στο ίδιο ερευνώμενο θέμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
[1] Ιgnacio Ramonet, (2011), ‘H Έκρηξη της Δημοσιογραφίας’, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. [2] Charles Lewis, (2007), ‘The Growing Importance of Nonprofit Journalism’, The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University. [3] Robert Jensen, (2013), ‘We Are All Apocalyptic Now: On the Possibilities of Teaching, Preaching, Reporting, Writing and Speaking Out: Moral Responsibilities in Crisis Times’, Monkey Wrench Books, Austin, Texas. [4] Andy Greenberg, (2012), ‘This Machine Kills Secrets: How Wikileakers, Hacktivistists and Cypherpunks Aim to Free the World’s Information’, Virgin Books, Croydon.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Bernard Poulet ‘Το Τέλος των Εφημερίδων και το Μέλλον της Ενημέρωσης’, (2009), Αθήνα. Πόλις Bill Kovach & Rosenstiel Tom (2004), ‘Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι των Μέσων και τι να αναμένει η Κοινή Γνώμη’, Αθήνα Καστανιώτης Chris Sherman & Gary Price, (2003), ‘Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See’, Medford - New Jersey, Cyber-Age Books, CIMA Research Report (2007 / 2012), ‘Global Investigative Journalism’, Washington, Center for International Media Assistance – National Endowment for Democracy, http://cima.ned.org Harvard Kennedy School of Government, (2001), ‘New Study Indicates Soft News and Critical Journalism are Eroding Audiences and Weakening Democracy’, Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University James L. Aucoin, (2005), ‘The Evolution of American Investigative Journalism’, Columbia & London, The University of Missouri Press Janet Colodzy, ‘Δημοσιογραφία της Σύγκλισης’, Αθήνα, Κλειδάριθμος John Lloyd, (2004), ‘What the Media Are Doing to Our Politics’, London, Constable & Robinson. Meyer Philip, (1971), ‘Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science Methods’, Indiana University Press, Bloomington & London Paul Mason, (2015), ‘Μετα-καπιταλισμός’, Αθήνα, Καστανιώτης Sophia Kaitatzi-Whitlock, (2014), ‘Changing Media Ontology and the Polity’, 1st chapter in ‘Nouvaux Ecrans, Nouvelle Regulation?’, P.F. Docquir & M. Hanot (eds), Brussels, Larcier Ιγνάσιο Ραμονέ, (1999), ‘Η Τυραννία των ΜΜΕ’, Αθήνα, Πόλις Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, (2003), Η Επικράτεια των Πληροφοριών, Κριτική, Αθήνα Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, (2010), Μορφές και Μέσα Πολιτικής Επικοινωνίας’, University Studio Press Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, (2012), ‘Επικοινωνία: Θεωρία στην Πράξη’, Νέα Σύνορα – Λιβάνης Δικτυακοί Τόποι International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), https://www.icij.org/ International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), https://panamapapers.icij.org/, Panama Papers: Politicians, Criminals and the Rogue Industry that Hides their Cash Professional definitions - ‎Examples - ‎Notable examples - ‎See also The Bureau of Investigative Journalism https://www.thebureauinvestigates.com/ The Bureau of Investigative Journalism pursues research, investigations, reporting and analysis to help educate the public about the realities of power. BBC Academy - Journalism - Investigative journalism www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/investigative-journalism Centre for Investigative Journalism www.tcij.org/ The Centre for Investigative Journalism (CIJ) is a charity that champions critical, in-depth reporting and the defence of the public interest. Investigative Journalism | City University London https://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/investigative-journalism How to: get started in investigative journalism | How to ... https://www.journalism.co.uk/...to...investigative-journalism/.../a555318/ Investigative journalism | Media | The Guardian www.theguardian.com/media/investigative-journalism
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2017