ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / Photointerpretation - Remote Sensing
ΚωδικόςΤΓ3500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003375

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600107214
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ3500Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Μαρία Λαζαρίδου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα κατανοήσουν και θα μάθουν τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της φωτοερμηνείας-τηλεπισκόπησης, με έμφαση στην φωτοερμηνεία αναλογικής και ψηφιακής εικόνας και στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά θέματα. Απόκτηση δεδομένων τηλεπισκόπησης: φωτογραφικά συστήματα, απεικονιστές ηλεκτρονίου, συστήματα σάρωσης. Θερμογραφία. Τηλεπισκοπικά Συστήματα Μικροκυμάτων. Δορυφόροι παρατήρησης της Γης. Μελέτη εικόνας: ερμηνεία εικόνας, θέματα εφαρμογών ερμηνείας εικόνας, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
Λέξεις Κλειδιά
φωτοερμηνεία, τηλεπισκόπηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με παρουσιάσεις power point και ηλεκτρονικές σημειώσεις στο e-learning. Εργαστηριακή Εκπαίδευση στους Η.Υ του εργαστηρίου με κατάλληλο λογισμικό. Επικοινωνία με email με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Φροντιστήριο90,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστηριακές ασκήσεις Γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τεύχος σημειώσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2018