Φωτογεωλογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωτογεωλογία / Photogeology
ΚωδικόςGGGM153Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑδαμάντιος Κίλιας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001868

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωτογεωλογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600107596
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. ανγνωρίζουν από την παρατήρηση αεροφωτοραφιών ένα μεγάλο μέρος τεκτονικών-γεωλογικών δομών (ρήγματα, πτυχές, στρώση...), καθώς και πετρογραφικών τύπων. 2. είναι σε θέση να κατασκευάσουν έναν λεπτομερή φωτογεωλογικό χάρτη (χάραξη των γεωλογικών ορίων των αναγνωρίσιμων γεωλογικών σχηματισμών, χάραξη της ανάπτυξης των μεγάλων τεκτονικών δομών της περιοχής ενδιαφέροντος), χρήσιμο για την παραπέρα εργασία υπαίθρου και τη συλλογή γεωλογικών πληροφοριών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προγραμματικές εργασίες και λήψη δεδομένων,Eπιλογή φωτο-εικόνων επισκόπησης,Εργαλεία και Τεχνικές Φωτοερμηνείας,Συστήματα φωτοερμηνείας,Αναγνώριση Λιθολογικών Τύπων,Αναγνώριση Γεωλογικών Δομών,Παραδείγματα-οδηγοί έρευνας
Λέξεις Κλειδιά
φωτοερμηνεία, τηλεπισκόπηση, δορυφορική εικόνα, αεροφωτογραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
προφορικές εξετάσεις, γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Prost G.L.(2001).Remote Sensing for Geologists. A Guide to Image Interpretation. Second Edition, Taylor & Francis, Gordon and Breach Science Publishers,
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-06-2014