Τεχνική Σεισμολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνική Σεισμολογία / Engineering Seismology
ΚωδικόςGGPM212E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Χατζηδημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001919

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνική Σεισμολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600107867
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κανανόηση σε βάθος των εννοιών της "ισχυρής σεισμικής κίνησης" και των τρόπων υπολογισμού των παραμέτρων μέτρησης της "ισχυρής σεισμικής κίνησης", υπολογισμός της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση, λεπτομερής και ακριβής εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, σύνδεση με ενέργειες και διαδικασίες καθορισμού του σεισμικού κινδύνου και των σεισμικών κινήσεων σχεδιασμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Όργανα Καταγραφής Εδαφικής Επιτάχυνσης 1. Αρχές λειτουργίας επιταχυνσιογράφου 2. Δίκτυα ελευθέρου πεδίου 3. Δίκτυα 2D/3D Παράμετροι Σεισμικής Κίνησης 1. Μέγιστες εδαφικές τιμές (PGA, PGV, PGD) 2. Φάσμα απόκρισης 3. Διάρκεια σεισμικής δόνησης 4. Ενεργειακές παράμετροι 5. Μακροσεισμική ένταση Σχέσεις πρόβλεψης ισχυρής σεισμικής κίνησης 1. Βάσεις δεδομένων 2. Σχέσεις νέας γενιάς (NGA) Επίδραση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση 1. Θεωρητική προσέγγιση 2. Εμπειρική προσέγγιση Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας 1. Μέτρα σεισμικής επικινδυνότητας 2. Χρονικά ανεξάρτητη 3. Χρονικά εξαρτημένη Σεισμικές Δράσεις Σχεδιασμού & Σεισμικός Κίνδυνος 1. ΕΑΚ 2000 2. Ευρωκώδικας 3. Τρωτότητα κατασκευών & Σεισμικός Κίνδυνος
Λέξεις Κλειδιά
Ισχυρη σεισμικη κινηση, τεχνικη σεισμολογια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις32
Σεμινάρια32
Εργαστηριακή Άσκηση22
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων28
Σύνολο114
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1Α. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ", Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ, Γ. ΚΑΡΑΚΑΙΣΗΣ, Π. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΣΕΛ. 517, 2005. 1Β. "ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ", Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΚΑΙ Ι. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΛ. 109, 1992.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. ΕΚΤΕΝΗΣ ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2. Geotechnical Earthquake Engineering, S.L.Kramer, Prentice Hall, 653 pp., 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-06-2015