Συνοπτική Μετεωρολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυνοπτική Μετεωρολογία / Synoptic Meteorology
ΚωδικόςGMCM202Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Πυθαρούλης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001935

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυνοπτική Μετεωρολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600107883
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση χρήσης Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Κατανοούν τα διάφορα μετεωρολογικά συστήματα συνοπτικής κλίμακας, τη δομή και τον κύκλο ζωής τους 2) Είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να αναλύσουν χάρτες καιρού, κατανοώντας τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες 3) Κάνουν πρόγνωση καιρού στηριζόμενοι στα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία. 4) Μπορούν να κάνουν έρευνα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας πάνω σε μετεωρολογικά συστήματα που τους ενδιαφέρουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, αέριες μάζες, μέτωπα, υφέσεις, αντικυκλώνες, αυλώνες, ράχες, χάραξη και χρήση μετεωρολογικών χαρτών (επιφάνειας, ανώτερης ατμόσφαιρας), Ρευματογραμμές, τροχιές, γεωστροφικός άνεμος, άνεμος βαροβαθμίδας, απόκλιση και σύγκλιση, θερμικός άνεμος και θερμική μεταφορά, στροβιλισμός και μεταφορά στροβιλισμού, Κατακόρυφη ταχύτητα, σχεδόν γεωστροφική εξίσωση Ομέγα, μορφή του Sutcliffe, σχέση κατακόρυφων κινήσεων και συνοπτικών συστημάτων (υφέσεων, αεροχειμμάρων), Βαροτροπική/βαροκλινική ατμόσφαιρα, βαροτροπική/βαροκλινική αστάθεια, ενεργειακό διάγραμμα του Lorenz, Δυναμικός στροβιλισμός, δυναμικός στροβιλισμός και διαβατικές διαδικασίες, ισεντροπική ανάλυση, αρχές που διέπουν το δυναμικό στροβιλισμό, κατανομή του δυναμικού στροβιλισμού, εφαρμογές του δυναμικού στροβιλισμού για τη διάγνωση δυναμικών και διαβατικών διεργασιών, δυναμική τροπόπαυση και δυναμικές ανωμαλίες της τροπόπαυσης, Κυκλογένεση, εκρηκτική κυκλογένεση, τύποι κυκλογένεσης, αυτο-ανάπτυξη, ανάλυση περιπτώσεων εκρηκτικής κυκλογένεσης, Ανάλυση διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας σε θέματα: α) ιδεατών μοντέλων υφέσεων (νορβηγικό μοντέλο, μοντέλο Shapiro-Keyser), β) αεροχειμμάρων (υποτροπικός αεροχείμμαρος, Αφρικανικός ανατολικός αεροχείμμαρος), γ) εκρηκτικής κυκλογένεσης, δ) κυκλώνων με χαρακτηριστικά τροπικών κυκλώνων στη Μεσόγειο, ε) μετωπογένεσης, στ) Αφρικανικών Ανατολικών Κυμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Μετεωρολογικά συστήματα, στροβιλισμός, απόκλιση, σύγκλιση, θερμικός άνεμος, κατακόρυφη ταχύτητα, βαροτροπική/βαροκλινική αστάθεια, δυναμικός στροβιλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Χάρτες καιρού
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με τη χρήση Powerpoint, προγνωστικά στοιχεία και παρατηρήσεις από το διαδίκτυο, παρουσιάσεις από τους φοιτητές με τη χρήση powerpoint, επικοινωνία με email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις291,0
Εργαστηριακή Άσκηση70,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30,1
Σύνολο391,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις (κατ'οίκον), παρουσιάσεις (άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bluestein H.B., 1993: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes, Vol. II Observations and theory of weather systems. Oxford University Press Holton J.R., 1992: An introduction to dynamic meteorology. Academic Press Inc. Martin J.E., 2006: Mid-Latitude Atmospheric Dynamics, A first course. Wiley Wallace J.M. and P.V.Hobbs, 1977: Atmospheric science: an introductory survey. Academic Press Inc.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013