Μέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Πολυμερών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Πολυμερών / Methods of Polymer Production
ΚωδικόςΜΧ091
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003194

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οργανική Σύνθεση - Φυσικά Προϊόντα και ΕφαρμογέςΕπιλογής1110
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων ΥλικώνΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Πολυμερών
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108000
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εφόσον πρόκειται για μάθημα του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, απαραίτητη για την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος είναι η παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πάνω σε μακρομοριακή χημεία ή χημεία πολυμερών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να: 1. Κατανοούν πλήρως τους μηχανισμούς με τους οποίους γίνονται οι αντιδράσεις πολυμερισμού. 2. Επιλύουν προβλήματα κινητικής αντιδράσεων πολυμερισμού. 3. Γνωρίζουν τις τεχνικές με τις οποίες διεξάγονται οι αντιδράσεις πολυμερισμού. 4. Κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντιδράσεων συμπολυμερισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μηχανισμοί αντιδράσεων πολυμερισμού. Α. Αλυσιδωτός πολυμερισμός με ελεύθερες ρίζες, ανιοντικός, κατιοντικός και στερεοκανονικός πολυμερισμός. Β. Σταδιακός πολυμερισμός (πολυσυμπύκνωση, κλπ). Παραγωγή πολυεστέρων, πολυαμιδίων, πολυσουλφιδικών πολυμερών, κλπ. 2. Κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού. Ασκήσεις πάνω στον υπολογισμό του: βαθμού μετατροπής της αντίδρασης με το χρόνο, μεταβολή της συγκέντρωσης των μονομερών με το χρόνο, μέσο μοριακό βάρος του πολυμερούς, επίδραση διαφόρων παραγόντων πάνω στην ταχύτητα της αντίδρασης, κ.α. 3. Παρουσίαση των μακροσκοπικών τεχνικών διεξαγωγής αντιδράσεων πολυμερισμού. Τεχνική πολυμερισμού μάζας, διαλύματος, αιωρήματος, γαλακτώματος. Διαφασικός πολυμερισμός. Πολυμερισμός σε αέρια φάση. Πολυσυμπύκνωση. Πολυμερισμός στερεάς κατάστασης. 4. Αντιδράσεις συμπολυμερισμού. Υπολογισμός της μέσης σύστασης συμπολυμερούς. Υπολογισμός των λόγων δραστικότητας. Τύποι συμπολυμερών. Μεταβολή της συγκέντρωσης των μονομερών με το χρόνο.
Λέξεις Κλειδιά
Αντιδράσεις πολυμερισμού, κινητική αντιδράσεων, μηχανισμοί αντιδράσεων πολυμερισμού, συμπολυμερισμός, τεχνικές αντιδράσεων πολυμερισμού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εποπτική εικόνα της διεξαγωγής των διαφόρων τεχνικών παραγωγής πολυμερών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Φροντιστήριο301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις1305,2
Σύνολο27511
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Manas Chanda. Polymer Science and Technology. A problem solving approach. CRC Press. Taylor and Francis Group. 2006 Δ.Σ. Αχιλιάς. Η επιστήμη των πολυμερών μέσα από λυμένες ασκήσεις. e-book. ΣΕΑΒ, Θεσσαλονίκη, 2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015