Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Διαχείριση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός Χημικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Διαχείριση / Design of Chemical Industrial Plants and Environmental Management
ΚωδικόςΜΧ087
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003193

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χημική και Περιβαλλοντική ΤεχνολογίαΕπιλογής2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός Χημικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Διαχείριση
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108024
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση των βασικών αρχών Σχεδιασμού Χημικής Βιομηχανίας. Εκμάθηση των βασικών οικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης προκαταρκτικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας Εκμάθηση τεχνικών για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων Περιβαλλοντικής Χημικής Τεχνολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας για χημικές βιομηχανίες. Μεθοδολογικό διάγραμμα ροής. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Διαστασιολόγηση συσκευών. Υπολογισμός βοηθητικών παροχών. Υπολογισμός εργατικών και λοιπών λειτουργικών δαπανών. Ανάλυση κόστους και οικονομική αξιολόγηση. Προγραμματισμός εργασιών (scheduling) σε ασυνεχής διεργασίες. Ανάλυση δυναμικότητας και εντοπισμός κρίσιμων σημείων (debottlenecking) ανά συσκευή. Βελτιστοποίηση συνθηκών λειτουργίας με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, ανάπτυξη μεγέθους (scale-up), καθορισμός προδιαγραφών δυναμικότητας συσκευών. Προσδιορισμός και αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων με βάση εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βιομηχανιών: περιγραφή και εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
μελετη σκοπιμότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Timmerhaus, "Plant Design and Economics", McGraw-Hill
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015