Χημική και Βιολογική Ασφάλεια Τροφίμων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧημική και Βιολογική Ασφάλεια Τροφίμων / Chemical and Biological Food Safety
ΚωδικόςΜΧ106
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003205

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος ΤροφίμωνΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧημική και Βιολογική Ασφάλεια Τροφίμων
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600108035
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση χημείας και βιοχημείας τροφίμων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1. γνωρίζουν τους χημικούς κινδύνους που οφείλονται στην επιβάρυνση των τροφίμων με περιβαλλοντικούς ρύπους, τοξίνες θαλάσσιας προέλευσης, μυκοτοξίνες, μέσα φυτοπροστασίας, μέσα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και με τοξικά συστατικά που σχηματίζονται κατά την επεξεργασία και το μαγείρεμα ή μεταναστεύουν από τα μέσα συσκευασίας. 2. γνωρίζουν τους βιολογικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη μόλυνση των τροφίμων με παθογόνα βακτήρια, ιούς, παράσιτα και πρωτεϊνες prion, καθώς και με την παρουσία σ' αυτά αλλεργιογόνων συστατικών. 3. κατανοούν μέσα από πραγματικά παραδείγματα τη διαδικασία ανάλυσης της επικινδυνότητας με σκοπό την αξιολόγηση, την αποτροπή εμφάνισης και τον τρόπο διαχείρισής επιμέρους χημικών ή βιολογικών κινδύνων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι, αρχές της ανάλυσης επικυνδυνότητας, υποθέσεις εργασίας σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα
Λέξεις Κλειδιά
χημικοί κίνδυνοι, βιολογικοί κίνδυνοι, τρόφιμα, ανάλυση επικινδυνότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (60%), εκπόνηση βιβλιογραφικών εργασιών και παρουσίασή τους (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Encyclopedia of Food Safety (2014). Editor-in-Chief: Yasmine Motarjemi, Elsevier (also accessible through google)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-07-2015