Μοριακή Φωτοχημεία και Κατάλυση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜοριακή Φωτοχημεία και Κατάλυση / Molecular Photochemistry and Catalysis
ΚωδικόςΜΧ015
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003150

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων ΥλικώνΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜοριακή Φωτοχημεία και Κατάλυση
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108038
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - να κατανοούν τις βασικές φωτοχημικές διεργασίες των ανόργανων ενώσεων, - να κατανοούν το ρόλο των ανόργανων/οργανομεταλλικών ενώσεων σε διάφορες καταλυτικές μετατροπές - να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν επιστημονικές πληροφορίες σχετικές με την καταλυτική δράση ανόργανων/οργανομεταλλικών ενώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αλληλεπίδραση του φωτός με μόρια Διεγερμένες καταστάσεις και κανόνες επιλογής Τρόποι αποδιέγερσης Κινητική αποδιέγερσης Κβαντική απόδοση Φθορισμός και φωσφορισμός Φωτοχημικές αντιδράσεις, φωτοφυσικές μετρήσεις, φθορισμόμετρο Αντιδράσεις οργανομεταλλικών συμπλόκων: αντικατάσταση, οξειδωτική προσθήκη και αναγωγική απόσπαση, παρεμβολή και απόσπαση, πυρηνόφιλη και ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη/απόσπαση Αρχές κατάλυσης Ομογενής κατάλυση: ισομερισμός αλκενίων, υδρογόνωση αλκενίων, υδροφορμυλίωση αλκενίων, καρβονυλίωση μεθανόλης, μετάθεση αλκενίων, αντιδράσεις σύζευξης καταλυόμενες από Pd Ετερογενής κατάλυση: καταλυτική υδρογόνωση, σύνθεση Fischer-Tropsch, πολυμερισμός αλκενίων Ηλεκτροκατάλυση και φωτοκατάλυση
Λέξεις Κλειδιά
φωτοχημεία, φωτοχημικές αντιδράσεις, οργανομεταλλικές αντιδράσεις, ομογενής/ετερογενής κατάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις803,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων803,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών803,2
Εξετάσεις
Σύνολο2409,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις και διαφάνειες του διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015