Διαχείριση ποιότητας και Χημειομετρία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση ποιότητας και Χημειομετρία / Quality Management and Chemometrics
ΚωδικόςΜΧ055
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003175

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χημική Ανάλυση - ΒιοανάλυσηΥποχρεωτικό2110
Χημεία και Έλεγχος του ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής2110
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος ΤροφίμωνΕπιλογής2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση ποιότητας και Χημειομετρία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108052
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εκπαίδευση στην εφαρμογή στατιστικών χημειομετρικών εργαλείων 2. Εκμάθηση των πλαισίων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας. 3. Εκμάθηση των απαιτήσεων και των εφαρμογών της μετρολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας. Συστήματα ποιότητας. Καλή εργαστηριακή πρακτική. Επικύρωση μεθόδων χημικής ανάλυσης. Χαρακτηριστικά επίδοσης. Περιγραφική και εκτιμητική στατιστική. Έλεγχοι υπόθεσης και σημαντικότητας. Ανάλυση διακύμανσης ενός και δύο παραγόντων. Ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης. Βαθμονόμηση ενόργανων μεθόδων χημικής ανάλυσης. Σφάλματα και διάδοση σφαλμάτων. Πειραματικός σχεδιασμός. Μέθοδοι παραγοντικού σχεδιασμού και simplex. Βελτιστοποίηση συνθηκών των αναλυτικών μεθόδων. Παραδείγματα εφαρμογών χημειομετρίας στην βελτιστοποίηση χημικών συστημάτων. Βασικές αρχές μετρολογίας στη χημεία. Εθνικό σύστημα ποιότητας: Ε.Ι.Μ., ΕΣΥΔ, ΕΛΟΤ. Νομική Μετρολογία, Εργαστήρια διακριβώσεων. Θεμελιώδεις και παράγωγες μονάδες στο σύστημα SI. Ιχνηλασιμότητα. Αβεβαιότητα κατά ISO. Εφαρμογή σε φυσικά μεγέθη. Υλοποίηση των αντίστοιχων μονάδων SI.
Λέξεις Κλειδιά
διαχείριση ποιότητας, έλεγχος ποιότητας, χημειομετρία, στατιστικη, πειραματικός σχεδιασμός, μετρολογία, επικύρωση μεθόδων, συστήματα ποιότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1004
Εκπόνηση μελέτης (project)1004
Εξετάσεις60,2
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξεάσεις. Προφορική παρουσίαση βιβλιογραφικής ή άλλη εργασίας και ερωτήσεις. Υποβολή γραπτής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διεθνείς μονογραφίες και άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-03-2016