ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Elements of Law and Engineering Legislation
ΚωδικόςΤΣ1000
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΤΟΜΕΑΣ METAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000211

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108067
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΣ1000Γλυκερία Καλφακάκου, Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Β)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α1Α2 (229)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του δικαίου και ειδικότερα του εθνικού και του νομοθετικού δικαίου παραγωγής δημοσίων/ιδιωτικών τεχνικών έργων. 2. Να γνωρίζουν τις βασικές νομικές διαδικασίες προκήρυξης, χρηματοδότησης, υλοποίησης δημοσίων έργων. 3. Να γνωρίζουν τους κανονισμούς παραγωγής κτηριοδομικών δημοσίων/ιδιωτικών έργων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα της χώρας από πόρους της ΕΕ. Παρουσίαση των βασικών αρχών του κοινοτικού δικαίου με εμβάθυνση στις διατάξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων. Παρουσίαση του θεσμικού πλασίου περί ανάληψης μελετών και υπηρεσιών. Παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο περί εκτέλεσης ιδιωτικών έργων.
Λέξεις Κλειδιά
Νομοθετικό πλαίσιο, Παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Χρηματοδοτικό πλαίσιο δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Κτηριοδομικός-Οικοδομικός κανονισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης OPENeCLASS Course Management System.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,8
Εκπόνηση μελέτης (project)321,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Παπαευαγγέλου Θ., Μαρίνου Κ., Κρανίτη Μ., Βασιλάκη Ο-Μ., Σταματοπούλου Μ., Μουργιά Ε. και /Καρύδα Σ. (2004), Δημόσια Έργα, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 2. Μαρχαβίλας Π. (2010), Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία, Αθήνα: Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Κώδικας Δημοσίων Έργων, Ν. 3669/2008. 2. «Δημόσια Έργα – Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία», Τζίκα – Χατζοπούλου A., Συνοδινός Χ., Γερασίμου Σ., Τόμος Α, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2006 .
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-10-2017