ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ / Industrial design III
ΚωδικόςΕΚΒΣ5
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006803

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΚαλλιτεχνικό533

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600108089
ΔιαγραμμένηΝαι
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - γνωρίζουν τη μεθοδολογία της σχεδιαστικής διαδικασίας - μπορούν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα λειτουργικό (χρηστικό) αντικείμενο (π.χ. ένα φωτιστικό) - να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μετάβαση από το σχεδιασμό στην κατασκευή
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
■ Σχεδιασμός χρηστικών αντικειμένων μικρής κλίμακας ■ Παραδοσιακές τεχνικές σχεδίασης (renderings) και κατασκευής μακέτας ■ Στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού ■ Μεθοδολογία, πρακτικές, τρόποι απεικόνισης Διδακτικά μέσα: Συμβατικά εργαλεία και υλικά σχεδίασης και κατασκευής μακέτας. Σύντομες παρουσιάσεις με οπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή Μέθοδος αξιολόγησης: Σχεδιασμός χρηστικού αντικειμένου (έπιπλο, συσκευή κ.α.). Κατασκευή μακέτας
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός, Διαδικασία Σχεδιασμού, Κατασκευή, Τεχνικές σχεδιαστικής απεικόνισης, μακέτες, πρωτότυπα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση πολυμέσων στις διαλέξεις (παρουσιάσεις powerpoint, προβολές βίντεο και ταινιών ντοκιμαντέρ, κ.ο.κ.) - Χρήση ιστολογίου για την ανάρτηση του σύντομου περιεχομένου των μαθημάτων, ανακοινώσεων, σχετικού πληροφοριακού και ερευνητικού υλικού, κ.ο.κ. - Επικοινωνία μέσω e-mail αλλά και μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας που προσφέρει το ιστολόγιο (blog)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50,2
Σεμινάρια250,8
Εργαστηριακή Άσκηση250,8
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο100,3
Εκπόνηση μελέτης (project)150,5
Καλλιτεχνική δημιουργία100,3
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδος αξιολόγησης: Σχεδιασμός χρηστικού αντικειμένου (έπιπλο, συσκευή κ.α.). Κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου Λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης και τις προγραμματισμένες ασκήσεις εφαρμογής, ανακοινώνονται στο μάθημα και αναρτώνται στο blog του μαθηματος [www.industrialdesign-3]
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Λιαμάδης Γιώργος, “Πολιτισμός της Αυτοκίνησης: Design & Styling”, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2013 2. Mike Ashby, Kara Johnson, “Υλικά και Σχεδιασμός”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Sara Hausmann & Achim Bohmer, Designline (Formstrahl), Avedition, 2008 (ISBN 978-3-89986-099-3) 2. Burdek Bernhard E., Design – History, theory and practice of product design, Birhkauser, Basel 2005 3. de Noblet Jocelyn (edit.), Industrial Design-Reflections of a century, Flammarion/APCI, Paris, 1993 4. Dorfles, Gillo, Εισαγωγή στο βιομηχανικό σχέδιο, Εκδόσεις Roma 5 Design, 1988 5. M.Erlhorff, T.Marshall, Design Dictionary: Perspectives of Design Terminology, Birkhauser, 2003 [Παπασωτηρίου] 6. Alvin R.Tilley, Henry Dreyfuss Associates, The measure of man and woman: Human Factors in Design, Willey, 2001 7. Koos Eissen, Sketching (5th printing): Drawing Techniques for Product Designers, BIS Publishers, Amsterdam, 2009 8. Pipes Alan, Drawing for Designers, Laurence King Publishing, London, 2007 9. Lefteri Chris, Making it: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King Publishing, London, 2007 10. Fiell, Charlotte & Peter, Industrial Design A-Z, Taschen, Köln, 2000 11. Norman Donald, The Design of Everyday Things, MIT Press (reprint edition), 1998 12. Norman Donald, Emotional Design: why we love (or hate) everyday things, Basic Books, New York, 2004 13. Powell D., Presentation Techniques: A guide to drawing and presenting design ideas, Little, Brown & Company, UK, 1994 14. Chris Lefteri, Materials for Inspirational Design, Rotovision, 2006 15. Inna Alesina & Ellen Lupton, Exploring Materials: creative design for everyday objects, Princeton Architectural Press, New York 2010 16. Conran T., Design, Conran Octopus, London, 1996 17. Fiell, Charlotte & Peter, Designing the 21st Century, Taschen, Köln, 2001 18. Lidwell William, Manacsa Gerry, Deconstructing Product Design, Rockport [Παπασωτηρίου] 19. Hara Kenya, Designing Design, Lars Muller Publishers, Switzerland, 2007 20. Terstiege Gerrit (Ed.), The Making of Design: from the first model to the final product, Birkhauser, Germany, 2009 21. Ashby Mike & Johnson Kara, Υλικά και Σχεδιασμός: Η τέχνη και επιστήμη επιλογής υλικών στο σχεδιασμό προϊόντων, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006 22. Gantz Carroll, Design Chronicles, Schiffer, 2005 [Παπασωτηρίου] 23. Grinyer Clive, Smart Design: Products that Change our Lives, RotoVision, Switzerland, 2001 24. Pallasmaa Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, John Wiley, New York, 2005 25. Philips, Vision of the Future, V+K Publishing, The Netherlands, 1996 26. Sparke Penny, An Introduction to Design and Culture [1900 to the present], Routledge, London, 2004, 2nd edition 27. Sparke Penny, A Century of Car Design, Mitchell Beazley, London, 2002 28. Ueki-Polet Keiko, Klemp Klaus, Less and More, The Design Ethos of Dieter Rams, Gestalten, Berlin, 2009 29. Valery Paul, Ευπαλίνος ή Ο Αρχιτέκτων, Α’ Ανατύπωση, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 1988 30. Campos Christian, Product Design Now: Renderings, Collins Design, 2010 [ISBN: 978-0061968761] 31. Reis Dalcacio, Ed. Wiedemann Julius, Product Design in the Sustainable Era, Taschen [Παπασωτηρίου] 32. Hudson Jennifer, Designs for small spaces, Laurence King [Παπασωτηρίου]
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-09-2017