ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ / Enviromental Engineering Geology
ΚωδικόςΤΓ2200
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΓΝΩΣΗ Η/Υ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000142

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600109181
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ2200Αγόρω Δημάδη, Στυλιανή Μανωλοπούλου-Παπαλιάγκα, Ηλίας Μπακάσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Αναγνώριση και αξιολόγηση των κύριων γεωλογικών χαρακτηριστικών περιοχής στην οποία προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού έργου • Κατανόηση των κύριων μηχανισμών διάδοσης ρυπαντών στο υπέδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα • Εκμάθηση διαδικάσιας αξιολόγησης επιλογής θέσης απόθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων • Εκμάθηση τρόπων εκτίμησης της επικινδυνότητας λόγω φυσικών κινδύνων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διερεύνηση των γεωλογικών σχηματισμών. Διερεύνηση υπόγειων νερών. Υδροφορείς και υδροφόρα στρώματα - ποιοτική αξιολόγηση αυτών. Το νερό ως κύριο μέσο διάδοσης ρυπαντών. Μηχανισμοί διάδοσης ρυπαντών. Αριθμητική ανάλυση κίνησης ρυπαντών στο υπέδαφος. Αποθήκευση στερεών και υγρών αποβλήτων (αστικά και μη). Γεωλογικά και γεωτεχνικά κριτήρια αξιολόγησης θέσεων ενταφιασμού. Φυσικοί (κυρίως γεωλογικοί) κίνδυνοι. Μεγέθη και δείκτες σχετιζόμενοι με τον κίνδυνο. Αριθμητικά και εμπειρικά μοντέλα εκτίμησης επιδεκτικότητας και επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους. Διαχείριση φυσικών κινδύνων.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωλογικοί σχηματισμοί, Ρυπαντές, Ρύπανση υπεδάφους, Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, Αποθήκευση αποβλήτων, Φυσικοί κίνδυνοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-04-2016