ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ / Range Management and Improvement
Κωδικός068Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000077

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600109521
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. Να κατανοήσουν και να καθορίσουν την κανονική χρήση των λιβαδιών 2. Να προσδιορίσουν βασικά στοιχεία των διαχειριστικών σχεδίων, όπως λιβαδική κατάσταση, ποσοστό χρησιμοποίησης και βοσκοικανότητα της λιβαδικής βλάστησης. 3. Nα γνωρίσουν τα σχεδιασμένα συστήματα βόσκησης 4. Να μάθουν τις μεθόδους βελτίωσης των λιβαδικών οικοσυστημάτων 5. Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία απογραφής λιβαδιών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χρήση λιβαδιών, βοσκοϊκανότητα, βελτίωση λιβαδικής παραγωγής, σχέσεις αγροτικών και θηραματικών ζώων με τα λιβάδια. Σχεδιασμός, διαδικασία, προϋποθέσεις και οικονομικές επιπτώσεις εφαρμογής των συστημάτων βόσκησης. Σχέδιο διαχειρίσεως λιβαδιών. Λιβαδική πολιτική.
Λέξεις Κλειδιά
κανονική χρήση, βοσκοφόρτωση, ποσοστό χρησιμοποίησης, σχεδιαμένα συστήματα βόσκησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • ΗΛ/ΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδίκτυο, γεωγραφικά συστήματα θέσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Φροντιστήριο3
Πρακτική (Τοποθέτηση)24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Εξετάσεις5
ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΙΒ. ΦΥΤΩΝ (ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ)- ΔΙΑΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ30
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις μαθήματος, εργαστηρίου, φυτολογίου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Α. ΝΑΣΤΗΣ Κ. ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2020